6164 Appellmerke

Mål:

Målsetningen med dette kurset er bestått appellmerke grad 1 (bronsemerket)ift. NKKs regler.

Målgruppe:

For hundeførere med hunder fra ca. 7-8 mnd. som har gjennomført valpekurs/grunnkurs eller tilsvarende.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset avsluttes med en appellmerkeprøve (disse timene er ikke tilskuddsberettiget)

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innledning

Stikkord:

Generelt om hundehold. Positiv innlæring/bruk av forsterker, hvordan leke, funksjonskretser, tilgjengelighet.

Arbeidsform:

Teori

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon

Stikkord:

Repetisjon inne. Hvordan slappe av. Kontakt. Hilse/tannvisning. Trening ute. (Tannvisning, sitt på plass, slappe av). Innkalling, gjennomgang inne. Løpe til og på plass forklares ute. Stå under marsj, vises og forklares ute. Trening ute (tannvisning, kontakt/lineføring, stå under marsj). Repetisjon inne. Signaler. Bli sittende vises ute. Dekk fra holdt vises ute. Trening ute på momenter som er gjennomgått

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon

Stikkord:

Repetisjon inne. Valpens utvikling/problemperiode. Apportering (sitte å holde i munnen vises ute). Trening ute på momenter som er gjennomgått. Repetisjon inne. Enkelt dekk vises ute, og forklares. Trening ute på de momenter som blir gjennomgått. Forbudsøvelser (på utlevert ark) dvs. hvordan lære inn "nei".

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praktisk øvelse m/veiledning.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon.

Stikkord:

Repetisjon inne. Fri ved fot. Hel innkalling gjennomgås og forklares. Gjennomgang av hopp over hinder. Trening på momenter som er gjennomgått. Repetisjon inne. Spørsmål. Appellmerke vises ute i sin helhet. Gå med apporten vises ute. Trening på momenter som er gjennomgått.

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon og praktisk øvelse m/veiledning.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon

Stikkord:

Repetisjon inne. Lederskap. Trening ute på momenter som er blitt gjennomgått. Stress. Trening ute på momenter som er blitt gjennomgått. Spørsmål. Repetisjon- Teori: Utstilling. Trening på momenter som er blitt gjennomgått.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Repetisjon

Stikkord:

Straff. Trening ute på momenter som er gjennomgått. Repetisjon. Spørsmål. Innkalling til apport vises. Trening ute på de momenter som er gjennomgått.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori: Agillity, lydighet, bruks.

Stikkord:

Trening ute på momenter som er blitt gjennomgått.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

8. samling

Timer med lærer:

Tema:

Appellmerke.

Stikkord:

Informasjon, motivasjonstrening. Appellmerke (ikke tilskuddsberettiget).

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs regler for appellmerkeprøven.