6152 Rundering - nybegynner

Mål:

Hundefører skal lære hva øvelsen rundering går ut på samt innlæringsprinsipper. Hundefører skal kunne sette hunden i gang med øvelsen.

Målgruppe:

Nybegynnere som ønsker å være med på aktiviteter med sin hund.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 0

Tema:

Hva er rundering? Teori om øvelsen

Stikkord:

Lære om hva øvelsen rundering går ut på. Hvordan ser en ferdig øvelse ut? Figurantarbeid. Finne enkeltplassert figurant

Arbeidsform:

Teori, demonstrasjon samt noe praktisk arbeid

Problemstillinger:

Hvordan påvirke hunden til å gå til figurant? Hvordan belønne hunden?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Figurantarbeid

Stikkord:

Lære å finne rett belønning til hunden. Lære å plassere seg i terrenget. Hund finner enkelt utplassert figurant.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Meldingsformer samt videreutvikle hundens evne til å oppsøke figurant

Stikkord:

Lære om halsmelding og bringkobbelmelding. Videreutvikle hundens evne til å oppsøke synlig figurant.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Søk

Stikkord:

Gjemme figurant, slik at hunden må søke.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid m/veiledning

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Videreutvikle søket. Hvordan bruker hunden vinden

Stikkord:

Figurantene gjemmes vanskeligere. Vi gjennomgår hvordan hunden bruker vinden i søket.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tomslag

Stikkord:

Vi går igjennom innlæring av tomslag. De som er modne for det får prøve seg.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

7. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Melding

Stikkord:

Trene melding

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Videreutvikle søket. Oppsummering

Stikkord:

Jobbe videre med søket på det nivået hver enkelt er. Oppsummering, og hvordan trene videre.

Arbeidsform:

Teori, praktisk øvelse m/veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Anbefalt er: "Din Hund" av Sven Järverud

Krav til lærer/instruktør:

Lang erfaring med rundering

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: