6151 Brukshund spor - viderekom.

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap i bruksspor utover ren nybegynnerkunnskap.

Målgruppe

Alle som tidligere har deltatt på et nybegynnerkurs i spor eller som har trent spor på egen hånd.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Tenkt som et weekend-kurs på høsten

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Repetisjon av teori utover det rent grunnleggende

Stikkord

Vinkler, tid, lengde, terrengskifte, spor med forstyrrelser, apporter. Teori om grusspor/asfaltspor og ID-spor.

Arbeidsform og gjennomføring

Overhead og white-board. Diskusjon om hvor den enkelte ekvipasje står og hva som må jobbes med.

Problemstillinger

Øke vanskelighetsgrad på sporet - hva trenger den enkelte hund av påvirkning? Hva må fører legge vekt på.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Jobbe utfra ståstedet til den enkelte ekvipasje; vinkler, lengde, sporets alder, terrengskifte.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger

Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Oppfølgingsdag. Vi utvider "sporbegrepet". Muligheter for å prøve seg på grusspor/asfaltspor og evt.ID spor avhengig av ekvipasjens treningsgrunnlag og ønsker.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger

Gi råd for videre arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne

"Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagström "Spårhunden" av Inki Sjøsten "Din hund fortsetter" av Gunvor Järverud og Sven Järverud "Nesearbeid for hund" av Anne Lill Kvam "Apport" av Marianne Røhme

Krav til lærer/instruktør

Ønskelig med NKKs kurs trinn II bruks, men noen års erfaring med sporarbeid samt å ha instruert på nybegynnerkurs tidligere kan oppveie for manglende formell utdanning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagström "Spårhunden" av Inki Sjøsten "Din hund fortsetter" av Gunvor Järverud og Sven Järverud "Nesearbeid for hund" av Anne Lill Kvam "Apport" av Marianne Røhme