6144 Brukshundspor

Mål:

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap slik at de kan planlegge og gjennomføre et klasse D spor med hunden sin.

Målgruppe:

Alle som har lyst til å begynne å trene brukshundspor.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Tenkt som et helgekurs.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori - brukshundspor

Stikkord:

Hva er et spor. Utstyr. Sporlegging. Merking av spor. Påvirkning, forsterkning. Hvordan skal vi oppføre oss under sporgangen. Vær, vind, lengde, tid, vinkler, terrengskifte osv. Hvordan kan dette virke inn. Apporter i sporet.

Arbeidsform:

Forelesning m/overhead og tavle som hjelpemidler. Spørsmål og diskusjon

Problemstillinger:

Hva er et spor? Hvordan skal vi oppføre oss under sporgangen? Hvordan virker vær og vind inn?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praksis - brukshundspor.

Stikkord:

Se erfaren sporhund i arbeid. * Demo om hvordan vi starter innlæringa. (Slepespor med en av deltagernes hunder) *Alle får prøve med egen hund. Instruktøren følger i sporet for veiledning. *Lære å legge et spor selv. *Alle går sporet de har lagt. Instruktøren følger i sporet for veiledning. 2-3 deltakere følger også for å observere og lære. (se hvordan forskjellige hunder jobber i sporet.)

Arbeidsform:

Demonstrasjon. Instruksjon. Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger:

Grad av påvirkning må tilpasses den enkelte hund. Sporleggers opptreden. Hvordan "oppfører" vi oss i sporet? Slutthandling - forsterkning.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praksis - brukshundspor.

Stikkord:

Kort repetisjon. Videreutvikling av sporet. (Lengde, tid, apporter osv.) Alle får prøve flere spor selv. Instruktøren følger for veiledning. 2-3 deltakere følger for å observere.

Arbeidsform:

Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger:

Minske graden av påvirkning? Apporter i sporet - forsterkning. Forhold som har betydning for sporgangen (vær, vind, lengde, tid, terrengskifte osv.)

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis - brukshundspor.

Stikkord:

Oppfølgingsdag. Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre trening.

Arbeidsform:

Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger:

Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre trening.

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Din hund" av Svend Järverud

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for kursleder: "Spårhunden" (Inki & Roland Sjøsten) Spro (Terje Østlie, Arne Hennum)

Opplegg for evaluering: