6133 Lydighet - begynnerkurs

Mål:

Gjøre alle interesserte hundeeiere istand til å komme igang med systematisk lydighetstrening med formål å konkurrere i offisiell lydighet.

Målgruppe:

Alle hundeeiere med hunder som er fylt 9 mnd

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kontaktøvelsen! Noen bruker å spytte godbit, kanskje kan det være det rette. Noen bruker ball, ikke lås dere fast, men prøv dere fram. Øv på korte økter med lineføring. Forlengskjeding eller baklengskjeding. Apport fase 1.

Stikkord:

Stikkord: Kontaktøvelsen, tannkontroll, lineføring, sitt, dekk og husk beredskap. Påse at andre hunder slapper av eller kjeder seg når de ikke blir jobbet med.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning. Praktisk jobbing med øvelsen:kontakt, lineføring, apport fase 1, ligg/sitt + bli (beredskap). Tannkontroll.

Problemstillinger:

Hvilke atferder skal hunden utføre under apporteringsøvelse? Hvordan kan vi bygge opp/sette sammen øvelsen? Hva er LP, hvorfor drive med det? Hva "forsterker" atferder og hvorfor skal hundene kjede seg i pausene? Hva gjør vi når hunden ikke liker å trene? Hvem "eier" problemet? Hvordan øke hundens motivasjon/lyst?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kontaktøvelse. Øv på korte økter med lineføring/fri ved fot. Ta tannkontroll. Tren på sitt - ligg/dekk og bli. Øv på innkalling - legg vekt på tempo. Tren på dekk fra holdt. Felles dekk med 5 meters avstand til fører. Apport fase 1 og 2.

Stikkord:

Tannkontroll, fri ved fot/lineføring! Innkalling med tempo! Beredskap på sitt og dekk.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning; momentlære! Praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, lineføring, apport fase 1 og 2, ligg/sitt + bli. Fri ved fot og innkalling.

Problemstillinger:

Hvordan opprettholde tempo og presisjon i øvelser?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dekk med forstyrrelser, generalisering! (Se Jæverud og Kursplan for begynnerkurs i lydighet av Nils A. Johannessen). Kontaktøvelse med forstyrrelser! Øv på korte økter med lineføring og fri ved fot. Tannkontroll. Tren på sitt - ligg/dekk og bli. Øv på innkalling - legg vekt på tempo. Tren på dekk fra holdt. Felles dekk med minst 10 meter avstand til fører. Kast gjenstander som forstyrrer, men da skal eier stå ved hundens side. Stopp under marsj fase 1 (påvirk hunden til å bråstoppe

Stikkord:

Kontaktøvelse, dekk, lineføring, innkalling, tannkontroll.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning; Læringstrappen! Praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, lineføring, apport fase 1 og 2 og 3, ligg + bli, fri ved fot, innkalling, dekk fra holdt og stopp under marsj fase 1.

Problemstillinger:

Hvor mange momenter kan man dele inn øvelsen lineføring og stå (stopp) under marsj i? Hvordan trene de forskjellige momentene?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Regelverk, bedømming i LP. Kontaktøvelse, øv lineføring og fri ved fot. Tannkontroll. Tren på rask sitt og dekk foruten fellesdekk minst 15 meters avstand. Kast gjenstander som forstyrrer, men da skal eier stå ved hundens side. Øv på innkalling - legg vekt på tempo. Tren på dekk fra holdt. Fri ved fot. Stopp under marsj fase 2 (beting øvelsen). Apport fase 1, 2, 3 og 4.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning; ekvipasjens oppførsel i LP-ringen. Praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, lineføring, apport fase 1, 2, 3 og 4. Fellesdekk med forstyrrelser. Fri ved fot, innkalling, dekk fra holdt og stopp under marsj.

Problemstillinger:

Problemstillinger for diskusjon: Hva gjør vi når hunden går noen skritt under stå (stopp) under marsj? Hva legger dommerne vekt på, hvordan oppføre seg mellom øvelsene, hva er helhet?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Det å konkurrere. Ulike dommere, ulike karakterer ! ? ! Finnes objektivitet?

Stikkord:

Ha troen på deg selv og det du driver med. Tren slik at du og hunden din lykkes. Lær deg å tåle nederlag! Neste gang går det bedre!

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning; aksepter dommerens vurdering. Praktisk jobbing med øvelsene: Kontaktøvelse, de bør klare 1 minutt før øvelsen forsterkes, lineføring/fri ved fot, tannkontroll. Øv på innkalling - legg vekt på tempo. Tren på dekk fra holdt og fellesdekk, kast gjenstander som forstyrrer på begge øvelsene, men da skal eier stå 5 meter fra hunden. Fri ved fot. Stopp under marsj fase 3 (gå fra stående hund). Hopp kl. 1. Apport fase 1, 2, 3, 4 og 5. Tren på sitt og raske

Problemstillinger:

Hvordan opplever hunden oss når vi er nervøse, hvilke signaler gir vi? Hvordan "trene" oss ut av en eventuell negativ situasjon?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forventninger, positive bra, men hva med de negative? Kan førers forventninger ødelegge for resultatene? Kort om dempende signaler.

Stikkord:

Praktisk jobbing med øvelsene: Kontakt, lineføring, fri ved fot, apport fase 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Fellesdekk 3 minutter, innkalling, dekk fra holdt, stopp under marsj, tannkontroll, hopp klasse 1.

Arbeidsform:

Ekvipasjene dømmes av kursholder i utvalgte øvelser. Problemstillinger for diskusjon: Hvordan var det å bli

Problemstillinger:

Hvordan var det å bli "utsatt" for dommerne? Hvordan takler vi forventninger?

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forventninger til det å konkurrere? Nerver? Ha positive tanker! (Rosentaleffekten).

Stikkord:

NKKs appellmerke i bronse. Fokuser på det som gikk bra! Ha positive tanker!

Arbeidsform:

NKKs merkeprøve.

Problemstillinger:

Hvordan var det å konkurrere, ta merkeprøve?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Begynnerkurs i lydighet. Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes hos Askøy Hundeklubb.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Innføring i læringsteori av Nils A. Johannessen, Din Hund av Jærverud og Kursplan og Instruktørveiledning (for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet) av Nils A. Johannessen.