6121 Agility nybegynner

Mål:

Gi grunnleggende opplæring i agility

Målgruppe:

Alle hundeeiere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det finnes to versoner av dette kurset: A) Helgekurs (Studieplannummer 6120) og B) 6-dagers kurs (Studieplannummer 6121)

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppstart og presentasjon. Agility.Generelt om innlæring. Gjennomgang av hinder.

Stikkord:

INNE 15 min. Betaling, utdeling av kompendier. 15 min. Presentasjon, kursopplegg, timeplan. 10 min. Hva er agility. 10 min. Pause. 10 min. Generelt om innlæring. 20 min. Hvordan bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne. UTE 80 min. Bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne i grupper på 3-4 ekvipasjer . 20 min. Pakke ned banen.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser

Problemstillinger:

Hva er agility? Hvordan bryte barrierer?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sette opp bane, repetisjon, hindersikkerhet.

Stikkord:

UTE 25 min. Sette opp banen. 35 min. Fortsettelse/repetisjon, bryte barrieren. INNE 50 min. Hindersikkerhet. Riktig passering av hinderne. UTE 40 min. Enkelthindre i grupper. Hindersikkerhet, føring inn mot hinderne. 25 min. Pakking av banen.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon, sette opp banen, hindersikkerhet,læringsteorier, agility.

Stikkord:

UTE 25 min. Sette opp banen. 35 min. Repetisjon, hindersikkerhet INNE 50 min. Prinsipper for innlæring med hund. Trening av agility. UTE 40 min. Repetisjon av hindersikkerhet. 25 min. Pakking av banen.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon, sette oppbane, hindersikkerhet, føring, kommunikasjon, samarbeid.

Stikkord:

UTE 25 min. Sette opp banen. 35 min. Repetisjon, hindersikkerhet. INNE 50 min. Føring, kommunikasjon, kontroll, tempo, samarbeide fører/hund. UTE 40 min. Trening føring, kontroll, samarbeide fører/hund. 25 min. Pakking av banen.

Arbeidsform:

Teori og praktisk øvelse

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sette opp bane, føring og kontroll. Konkurranseregler.

Stikkord:

UTE 25 min. Sette opp banen. 35 min. Trening føring og kontroll INNE 50 min. Konkurranseregler UTE 40 min. Trening føring og kontroll. 25 min. Pakking av banen

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser.

6. samling

Timer med lærer: 3

Stikkord:

INNE 40 min. Teori: Den første konkurransen. UTE 20 min. Sette opp banen. 60 min. Gjennomgang på hel bane 20 min. Pakking av banen. INNE 30 min. Utdeling av diplomer, informasjon om trening, kommende konkurranser m.m. Avslutning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Eget kompendium "Agility er gøy". Bestilles hos NKK.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: