6119 NKK Instruktør - trinn 1

Mål:

Bli bemyndiget som trinn 1 instruktør av NKK\'s hovedstyre og avholde kursa for NKK\'s samarbeidende klubber

Målgruppe:

De utøvere i hundesporten som vil ta et skritt videre, og begynne å instruere andre

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Teoretisk og praktisk opplæring 45 timer. Denne kan gjennomføres på flere forskjellige måter, f.eks som kveldskurs, over flere helger, som intensivkurs over en kortere periode (ukeskurs) eller på annen høvelig måte.

1. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

NKK\'s Utdanningsplan for instruktører trinn 1 - Grunnopplæring av hund

Stikkord:

Utdanningsplanlegging: Utdanningsmål/formuleringer. Forarbeid, Motivasjon. Kommunikasjon. Instruktørens rolle i en lærersituasjon. Forskjellige undervisningsformer. Hjelpemidler i undervisningen.m.m
Pedagogisk praksis: Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag. Forberede elevleksjoner i gruppe.

Arbeidsform og gjennomføring:

I inneleksjoner vil det være opp til instruktøren hvilken måte som velges for å få fram informasjonen. Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill

Problemstillinger:

Kommunikasjon, etikk og holdninger

2. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Adferd og Læring, Øvelser.

Stikkord:

Uforberedt framtreden overfor en gruppe. Praktisk gjennomføring av leksjoner. Hundens utviklingsfaser. Hundens vanligste tegn og signaler. Problemadferd, hva oppleves som problemer, og hvordan løse dem. Stress.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og demostrasjon.

Problemstillinger:

Hvordan planlegge en leksjon samt praktisk gjennomføring av leksjon.

3. samling

Timer med lærer: 15

Tema:

Praktisk og Skriftlig/Muntlig/Praktisk prøve

Stikkord:

Trene praktisk: Innlæring av Lydighetsøvelser som dekk, inkalling, stå, sitt og bli, fritt hopp over hinder.

Arbeidsform og gjennomføring:

På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Problemstillinger:

Hvordan møte en elev ved praktisk trening. Trening/moment trening, delmoment.

Litteratur/materiell for deltakerne:

En pedagogisk veiledning for NKKs Instruktører av Torun Thomassen. Din Hund som valp og unhund av Sven Järverud of Klintenberg.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent Trinn III instruktør av NKKs hovedstyre.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som deltakerne