6116 Apportkurs

Mål:

Lære deltakerne apport og føre frem hundene til å klare Apportbeviset siste dagen. Deltakere som har bestått bør kunne instruere i apportopplæring

Målgruppe:

Deltakere som tidligere har gjennomført dressurkurs og deltakere som senere kan tenke seg å virke som instruktører eller ønsker å fortsette på Kombinertprøvekurs.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Ca. 14 dager før kursstart sendes orientering om kursopplegget med dato, tid og sted. Samtidig sendes boken "Dressur av fuglehund" med beskjed om å lese den gjennom med spesiell vekt på kapitlet om apport. Dessuten får deltakerne beskjed om å medbringe til første kurskveld: Kort kobbel, dressurlenke (strupehalsbånd i metall) og apportbukk.

Opplegget kan deles i fire faser. Å holde, bære, gripe og til slutt søke etter apporten. Først lærer vi hunden å holde apportgjenstanden i munnen. Deretter å bære og tilslutt å gripe apporten. de tre første fasene går på ren lydighet. Mens det under apportsøket også kommer søk av egen interesse inn. Det innebærer at vi må gjøre dette mer lystbetont enn de øvrige øvelsene.

For øvrig står fremgangsmåten kurset baseres på meget godt beskrevet under kapitlet om apport i boken "Dressur av fuglehund".

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Repetisjon av lineføring

Teori:

Kursopplegg - målsetting - hjemmelekser etc.

Ny øvelse:

Lær hunden å HOLDE apporten.

Lekse:

Tren på at hunden holder apporten mens du snakker til den, roser, klapper og til slutt går rundt den og litt på avstand.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring og å holde.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Tren på at hunden løper, går fri ved fot, blir sittende og kommer på innkalling med apporten

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde og å bære.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Drill hunden i å BÆRE. Blant annet hoppe og balansere. (Legg en planke mellom to campingstoler). Løp og bråstopp. Bli sittende og stopp på avstand.

Lekse:

Fortsett med å drille hunden i å bære.

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde og å bære samt drilling.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Lær hunden å GRIPE apporten. Lek med den, benytt dens iver for å få den til å gripe. Idet hunden griper apporten roser du og springer i motsatt retning. Ros ved avlevering. Vanligvis går dette greit når den allerede kan bære og holde.

Lekse:

Tren hunden i å gripe fra hånden, bakken, ved kast osv. Lær hunden betydningen av ordet apport.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde, å bære å gripe.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Gripe på avstand. Når hunden griper - spontant kaller vi det "apport". Kast apporten og gi ordre om "apport". Når det går greit, kan den bli sittende og hente apporten på ordre. Så legger du ut apporten 5-10 meter foran hunden og gir apportordre.

Lekse:

Apport på avstand.

6. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde, å bære og apport.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Søke etter skjult apport - søkapport.

Legg ut apportgjenstanden uten at hunden ser det. Gi apportordre. Følg om nødvendig hunden et stykke i riktig retning de første gangene. Men la den alltid avlevere på startstedet.

Lekse:

Tren på søkapport.

7. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde, å bære, apport og søkapport.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Apport med fjær rundt apportbukken. Ta f.eks . to rypevinger og bind eller lim dem fast rundt apporten. Kjør gjennom samtlige øvelser med fjær på apporten og ha dette på heretter. Øk deretter avstanden på søkapporten.

Lekse:

Søkapport på 20-30 meters avstand.

8. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Rep. lineføring, å holde, å bære, utlagt apport og søkapport på 30 meters avstand.

Teori:

Innføring i neste øvelse.

Ny øvelse:

Apport av fugl - tørket eller halvtint. Kjør gjennom å holde, å bære, apport, utlagt apport og søkapport med fugl.

Lekse:

Tren søkapport på inntil 30 meter med fuglen.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kort rep. med fugl av øvelsene å bære, å gripe og synlig utlagt apport. Kort teori; krav til apportbevis. Søkapport "tentamen"; legg ut søkapport etter gjeldende regler/krav til apportbevis.

10. samling

Prøve:

Avsluttende søkapportprøve med utdeling av apportbevis for de som består.

NB! Det er kun jaktprøve- vann- og spor-dommere som kan dele ut apportbevis.

Krav til apportbevis:

Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Dommeren anviser fluktretning og standplass hvor start og avlevering skal finne sted. Der skal føreren oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terrenget, lokalisere viltet, som gripes, returnere til startstedet og avlevere til fører.

Avstanden fra standplass til apportobjekt skal være minst 40 meter.

Praktisk råd:

Før start av søkapport bør samtlige deltakere tråkke over det aktuelle området med sin hunder. Dette for at forholdene skal bli like for samtlige og for at hundene ikke skal kunne følge utleggerens spor.

Apporten legges likt for samtlige deltakere.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Boken "Dressur av fuglehund" - kap. Apport. Utgitt av NESK, skrevet av Erik Wilsson