6111 Lydighet trinn 1

Mål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i elementær konkurransedressur. Alle øvelsenen til LP klasse 1. gjennomgås og innlæring med middels til høyt presisjonsnivå. Det er en målsetting at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i offisielle dressurkonkurranser i laveste klasse (1). Deltakerne skal lære å føre hunden i konkurranse - konkurranse-regelverk mv. Bevisstgjøring av deltakerne i innlæringsprinsipper, lese egne og andres hunder.

Målgruppe

Hundeeiere med hund som har gjennomført dressurkurs og bestått bronsemrkeprøven. Siden kurset har som målsetting å føre fram til offisielle konkurranser bør deltakerne ha et ønske/ambisjon om å delta i slike konkurranser.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltakerne møter med hund (untatt første kveld). Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Viktig å lære dltakerne det teoretiske grunnlaget selv om hunden ikke får til det som skal læres der og da. Påvirke eiernes holdninger til hunden slik at hunden skal bli behandlet på dets egne premisser - dette gir bedre stabilitet og presisjon på sikt. Ansvarsbevisst hundehold. Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv trening og oppfølging med egen hund. Vi skal også lære deltakerne å observere egne og andres hunder med sikte på feilsøking og korrigering/utarbeiding av nytt og forbedret treningsopplegg.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Frammøte uten hund.

Stikkord

Hjelpemidler (motivasjon/bruk av belønning mv.)
Bruk av kommandoer, bevisst hundehold, viktigheten av sosial trening.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Nivåplassering, kontakttrening, konkurranserutiner.

Stikkord

Gjennomgang av noen øvelser for å få et inntrykk av deltakernes nivå - og gi instruksjon.
Bevisstgjøring av deltakernes nivå.
Kontakt- trening - "følg med", samt lineføring.
Konkurransepåmelding/krav til deltakelse.
Skjemaer.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Tannvisning, dekk, lineføring.

Stikkord

Dekk - innlæring (særlig vekt på raske neddekk) og de første stadiene i fellesdekk.
Lineføring, vendinger - førers oppførsel/tempo, kommandering osv.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Tannvisning, felles dekk, lineføring.

Stikkord

Tannvisning.
Fellesdekk - hvordan oppnå stabil dekk.
Repetisjon av neddekk, bevisstgjøring av deltakernes egne bevegelser/kommandoer.
Lineføring, presis marsj.
Innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Stå, innkalling, repetisjon.

Stikkord

Stå under marsj.
Innlæring av presis stå og "bli stående".
Repetisjon og perfeksjonering av tidligere momenter.
Høyt tempo ved innkalling/presist innsnitt.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fri ved foten, kroppsholdning, belønning, hopp.

Stikkord

Fri ved foten.
Kroppsholdning, belønning.
Videre oppfølging av stå.
Hopp over hinder.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Konkurranseprogram/regelverk. Dekk, Apportering.

Stikkord

Gjennomgang av hele konkurranseprogrammet, regelverk mv.
Dekk under marsj som alternativ til dekk fra hold.
Begynnende apportering, vekt på fase 1/2.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Konkurranseprogram, lineføring, apportering.

Stikkord

Noe mer enn selve konkurranseprogrammet, feks. litt fellesdekk med skjult fører, mer avanserte momenter i lineføring ved foten.
Fortsettelse apportering.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering med instruktør

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips. Konkurransereglementet benyttes som læremateriell.

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn.