6105 Rally-Lydighet, nybegynnerkurs

Mål:

Elevene skal etter fullført kurs være motiverte for, og i stand til å konkurrere i nybegynnerklassen ved Rally-Lp stevner.

Målgruppe:

Deltakerne bør ha elementær kjennskap til grunnleggende lydighetsøvelser.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er skissert som kurs på 6 kvelder á 2 timer, men kan med fordel avholdes som helgekurs der dette er ønskelig. Det presiseres at Rally lydighetsforbundet ikke er i NKK- paraplyen.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Hva er Rally-Lydighet? Kort om historien og foreningen Norsk Rally-Lydighet (NRL).

Stikkord:

Glede. Samspill. Holdninger. Om positiv innlæring av øvelsene. Om holdninger til treningsvenner og konkurrenter. Tillatte kommandoer og kroppsspråk.

Arbeidsform:

Teori.

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Enkle øvelser fra nybegynnerklassen.

Stikkord:

Utgangsstillingen/holt. Lineføring, svinger, tempoendringer. Viktigheten av forsterkning på rett tid. Å finne optimale forsterkere for egen hund. Gjennomgår også vårt forhold til "forstyrrelser". Hva gjør de med oss under trening/konkurranser?

Arbeidsform:

Praksis under veiledning av instruktør. Korte økter og positivt treningsmiljø.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Nyinnlæring av øvelsene hvor sitt foran inngår.

Stikkord:

Repetisjon av øvelsene fra 2. kveld. Øvelsene 115-118 gjennomgås (Sitt foran med variasjoner). Gjennomgår teori om treningsintensitet.

Arbeidsform:

Som for kveld 2.

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Øvelsene i utgangsposisjon: Sitt/dekk, Sitt/stå, Bli sittende/liggende.

Stikkord:

Repetisjon av tidligere innlærte øvelser. Øvelsene 102-106 gjennomgås (øvelsene Sitt/dekk, Sitt/stå, Bli sittende/liggende). Gjennomgår teori om hvordan man legger opp treningene for sin egen hund. Variasjon i aktivitet, treningsmål, presisjon og forventninger til resultat.

Arbeidsform:

Som for kveld 2.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Kjegleøvelsene og startprosedyre.

Stikkord:

Øvelsene 125-130 gjennomgås (Spiral, 8-tall). Gå en hel bane. Samtale om viktigheten av å trene sammen, finne løsninger og akseptere andre forslag til løsninger på utfordringer i treningen. Forberedelser til konkurranser.

Arbeidsform:

Som for kveld 2.

6. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 0

Tema:

Avsluttende øvelser i konkurranse.

Stikkord:

Kurset avsluttes med øvelsr i konkurranse i nybegynnerklasse A eller B. Det er ønskelig med en godkjent dommer. Kurset avsluttes med utdeling av kursbevis og råd om treningen videre for hver enkelt ekvipasje.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Informasjonen på nettsidene til Norsk Rally-Lydighet. www.rally-lydighet.no/

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør fra Norsk Rally-Lydighet (NRL)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Løpende evaluering på slutten av hver treningskveld.