6104 Fuglehund - Dressur og føring i fjellet

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi fuglehundeiere en innføring i dressurøvelser som hund og fører i størst mulig grad bør beherske før slipp på fjellet, deretter føring av fuglehund i fjellet hvor de innlærte øvelsene blir brukt i praksis

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Eiere av stående fuglehunder

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Oppstart og forberedelser til dressur

Stikkord:

 • Velkommen, presentasjon av instruktør, informasjon om kurset, deltagerne presenterer seg og sine hunder.
 • Hvilke halsbånd og liner er best egnet til dressur og hvordan brukes disse.
 • Gjøre oppmerksom på viktigheten av å ikke ha for lange dressur-økter.
 • Start med enkel lineføring.

Arbeidsform:
Teori og praktiske øvelser

2. samling
TmL: 2
Tema:
Lineføring

Stikkord:

 • Repetisjon av enkel lineføring.
 • Øke kravet til hunden etterhvert, vendinger- høyre, venstre og helt om.
 • Oppmerksomhet på kontakt mellom hund og fører.
 • Konsekvens ved ulydighet.
 • Når øvelsen har falt på plass innføres økende grad av provokasjon.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser

3. samling
TmL: 2
Tema:
Lineføring - (kommando "sitt" - "bli")

Stikkord:

 • Repetisjon av foregående samling som oppvarming.
 • Start med bruk av kommandoen "SITT". Når hunden mestrer dette, bruk av provokasjoner.
 • Deretter fokus på kommandoen "BLI". Hunden skal da sitte igjen i slakk line når fører forlater den.
 • Økende grad av provokasjon. Bruk av langline kan være nødvendig

Arbeidsform:
Praktiske øvelser

4. samling
TmL: 2
Tema:
Lineføring - (kommando "sitt" - "bli" - "innkalling")

Stikkord:

 • Repetisjon av foregående samling som oppvarming.
 • Deretter start med innkalling. Bruk av langline kan være nødvendig i starten.
 • Når øvelsen er innarbeidet er det med helt fri hund.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser

5. samling
TmL: 2
Tema:
Som tidligere samlinger - ("avstandssitt" - "reis med sitt")

Stikkord:

 • Oppvarming med øvelser fra tidligere samlinger.
 • Deretter innlæring av "sitt" på avstand fra fører.
 • Når dette er på plass, kan øvelsen reis med påfølgende "sitt"-kommando innlæres. Meget viktige øvelser i forhold til senere fuglearbeid.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser

6. samling
TmL: 2
Tema:
Repetisjoner og orientering om fjellsamlingen

Stikkord:

 • Hunder og førere gjennomgår de innlærte øvelsene.
 • Orientering om den kommende fjellsamlingen.
 • Viktig med fokus på nødvendig utstyr for hund og fører, alt etter årstid.
 • Fjellvett! Avsluttes med de innlærte øvelsene.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser og noe teori

7. samling
TmL: 8
Tema:
Enkel føring av hund i fjellet og innlærte øvelser i praktisk bruk under

Stikkord:

 • Praktisk, enkel innføring i bruk av stående fuglehund i fjellet.
 • Orientering om hvordan hundens arbeidsmønster er.
 • Hva den gjør og hvorfor! Hvordan kommer de innlærte øvelsene til nytte?
 • Jaktprøver hvorfor og hvordan avholdes de, enkel innføring.
 • Hund og fører får slipp tilsvarende på jaktprøve.
 • Instruktør følger førere med hunder ute i søk, annen instruktør følger sammen med resten av deltagerne. Dette for å kunne svare på evnt. spørsmål umiddelbart.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser og noe teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Meget erfaren fuglehundjeger/jaktprøvedeltaker, fortrinnsvis fuglehundeinstruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering ifm felles avslutning etter fjellturen