6104 Fuglehund - Dressur og føring i fjellet

Mål:

Gi fuglehundeiere en innføring i dressurøvelser som hund og fører i størst mulig grad bør beherske før slipp på fjellet, deretter føring av fuglehund i fjellet hvor de innlærte øvelsene blir brukt i praksis

Målgruppe:

Eiere av stående fuglehunder

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppstart og forberedelser til dressur

Stikkord:

Velkommen, presentasjon av instruktør, informasjon om kurset, deltagerne presenterer seg og sine hunder. Hvilke halsbånd og liner er best egnet til dressur og hvordan brukes disse. Gjøre oppmerksom på viktigheten av å ikke ha for lange dressur-økter. Start med enkel lineføring.

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring

Stikkord:

Repetisjon av enkel lineføring. Øke kravet til hunden etterhvert, vendinger- høyre, venstre og helt om. Oppmerksomhet på kontakt mellom hund og fører. Konsekvens ved ulydighet. Når øvelsen har falt på plass innføres økende grad av provokasjon.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring - (kommando "sitt" - "bli")

Stikkord:

Repetisjon av foregående samling som oppvarming. Start med bruk av kommandoen "SITT". Når hunden mestrer dette, bruk av provokasjoner. Deretter fokus på kommandoen "BLI". Hunden skal da sitte igjen i slakk line når fører forlater den. Økende grad av provokasjon. Bruk av langline kan være nødvendig

Arbeidsform:

Praktiske øvelser

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring - (kommando "sitt" - "bli" - "innkalling")

Stikkord:

Repetisjon av foregående samling som oppvarming. Deretter start med innkalling. Bruk av langline kan være nødvendig i starten. Når øvelsen er innarbeidet er det med helt fri hund.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Som tidligere samlinger - ("avstandssitt" - "reis med sitt")

Stikkord:

Oppvarming med øvelser fra tidligere samlinger. Deretter innlæring av "sitt" på avstand fra fører. Når dette er på plass, kan øvelsen reis med påfølgende "sitt"-kommando innlæres. Meget viktige øvelser i forhold til senere fuglearbeid.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Repetisjoner og orientering om fjellsamlingen

Stikkord:

Hunder og førere gjennomgår de innlærte øvelsene. Orientering om den kommende fjellsamlingen. Viktig med fokus på nødvendig utstyr for hund og fører, alt etter årstid. Fjellvett! Avsluttes med de innlærte øvelsene.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser og noe teori

7. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Enkel føring av hund i fjellet og innlærte øvelser i praktisk bruk under

Stikkord:

Praktisk, enkel innføring i bruk av stående fuglehund i fjellet. Orientering om hvordan hundens arbeidsmønster er. Hva den gjør og hvorfor! Hvordan kommer de innlærte øvelsene til nytte? Jaktprøver hvorfor og hvordan avholdes de, enkel innføring. Hund og fører får slipp tilsvarende på jaktprøve. Instruktør følger førere med hunder ute i søk, annen instruktør følger sammen med resten av deltagerne. Dette for å kunne svare på evnt. spørsmål umiddelbart.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser og noe teori.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Meget erfaren fuglehundjeger/jaktprøvedeltaker, fortrinnsvis fuglehundeinstruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Evaluering ifm felles avslutning etter fjellturen