5183 Rypejakt

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Praktisk utøvelse av rypejakt. Dypere teoretisk innføring i denne jaktformen enn det som er tillagt jegerprøven. Gi deltagerne anledning til praktisk oppfølging av teori i form av jaktutøvelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Førstegangsjegere på ryper.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Historikk, etikk og utstyr.

Stikkord
1. Jakttradisjon,- jaktmetoder (snarefangst, våpen, jakt med/ uten hund, forskjell fjellrype/ lirype).
2. Utstyr,- bekledning,- våpen og ammunisjon.
3. Etikk (Hvorfor jakte? Kan jakt forsvares? Hvordan oppføre seg?)

Arbeidsform og gjennomføring
Teori - forelesning, demonstrasjon av våpen og ammunisjon.

Problemstillinger
- Hvorfor jakte.
- Kan jakt forsvares?

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Sikker utøvelse av jakt. Sportegn. Behandling av vilt.

Stikkord
1. Jakt alene/ Jakt flere sammen- behandling av våpen. Skytesektorer- sikkerhetssoner.
2. Hvordan finne fugl med/ uten hund. Oppførsel ved jakt med hund ( "lose hunden") sportegn, fjær og ekskrementer.
3. Behandling av viltet.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori, praktisk jaktøvelse.

Problemstillinger
Gjennomgang av dagens jaktsituasjoner og spor funn.

3. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Sikker utøvelse av jakt. Rypas spise/ beitevaner.

Stikkord
1. Praktisk jaktutøvelse.
2. Hva rypa spiser, syklus, anatomi og predatorer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jaktutøvelse, teori, praktisk gjennomgang av anatomi/ partering.

Problemstillinger
Oppsummering av jaktsituasjoner. Evaluering av kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utarbeidet av instruktørene.
Arnulf Arnesen: Småviltjakt.
Magne Søilen: Jaktvåpen.
Johan B. Steen: Ryper.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold