5183 Rypejakt

Mål

Praktisk utøvelse av rypejakt. Dypere teoretisk innføring i denne jaktformen enn det som er tillagt jegerprøven. Gi deltagerne anledning til praktisk oppfølging av teori i form av jaktutøvelse.

Målgruppe

Førstegangsjegere på ryper.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Historikk, etikk og utstyr.

Stikkord

1. Jakttradisjon,- jaktmetoder (snarefangst, våpen, jakt med/ uten hund, forskjell fjellrype/ lirype).
2. Utstyr,- bekledning,- våpen og ammunisjon.
3. Etikk (Hvorfor jakte? Kan jakt forsvares? Hvordan oppføre seg?)

Arbeidsform og gjennomføring

Teori - forelesning, demonstrasjon av våpen og ammunisjon.

Problemstillinger

- Hvorfor jakte.
- Kan jakt forsvares?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Sikker utøvelse av jakt. Sportegn. Behandling av vilt.

Stikkord

1. Jakt alene/ Jakt flere sammen- behandling av våpen. Skytesektorer- sikkerhetssoner.
2. Hvordan finne fugl med/ uten hund. Oppførsel ved jakt med hund ( "lose hunden") sportegn, fjær og ekskrementer.
3. Behandling av viltet.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, praktisk jaktøvelse.

Problemstillinger

Gjennomgang av dagens jaktsituasjoner og spor funn.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Sikker utøvelse av jakt. Rypas spise/ beitevaner.

Stikkord

1. Praktisk jaktutøvelse.
2. Hva rypa spiser, syklus, anatomi og predatorer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jaktutøvelse, teori, praktisk gjennomgang av anatomi/ partering.

Problemstillinger

Oppsummering av jaktsituasjoner. Evaluering av kurset.

Litteratur/materiell for deltakerne

Utarbeidet av instruktørene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Arnulf Arnesen: Småviltjakt. Magne Søilen: Jaktvåpen. Johan B. Steen: Ryper.