466 Sikkerhet og våpendugleik - isbjørnbeskyttelse

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursets formål er å lære nok om sikkerhet og våpendugleik til å oppfylle kravene i våpenforskriften §5-7 for «Erverv og innehav av skytevåpen til vern mot åtak frå isbjørn».

Etter gjennomført kurs skal deltagerne tilfredsstille lovens krav til våpendugleik for å leie boltrifle, samt låne eller erverve boltrifle eller hagle for isbjørnbeskyttelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Den primære målgruppen er de som skal reise til Svalbard, og som trenger å dokumentere våpendugleik for å kunne leie eller låne, eller evt. erverve våpen til bruk for isbjørnbeskyttelse. Kursdeltagere skal på forhånd være kjent med «Sysselmesterens retningslinjer for skytevåpen og beskyttelsesmidler mot isbjørn»
https://www.sysselmesteren.no/nb/vapen/

Innhold

Kurset består av to deler, en teoretisk del og en praktisk del.

Hovedfokus vil være bruk av boltrifle, som er den primære våpentypen for isbjørnbeskyttelse.

Den teoretiske delen dekker:

• Riflens oppbygging og funksjon
• Haglens oppbygning og funksjon (magasinhagle)
• Transport og oppbevaring
• Lovkrav for erverv og utlån
• Sysselmesterens retningslinjer
• Patroner og ammunisjonstyper
• Hvordan opptre på skytebane
• Å bevege seg med våpen ute
• Sikre skudd

Den praktiske delen foregår på skytebane:

• Sittende, knestående og stående skyting
• Visitering og kameratsjekk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

• Tilgang på boltrifler
• Tilgang på hagle (fortrinnsvis magasinhagle)
• Tilgang på skytebane

«Sysselmesterens retningslinjer for skytevåpen og beskyttelsesmidler mot isbjørn»
https://www.sysselmesteren.no/nb/vapen/

Organisering og arbeidsmåter

Kurset kan holdes av én instruktør. Hvis det er mange deltagere, vil det være behov for hjelpeinstruktør eller annet banemannskap for å ivareta sikkerheten på skytebanen.

Kurset kan med fordel tas på en kveld eller dag der man først går gjennom teori, deretter praktiske øvelser på skytebane.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være godkjent skyteinstruktør, eller ha tilsvarende kunnskap og erfaring.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen avsluttende prøve, men instruktør kan velge å ikke godkjenne kursdeltager hvis hen ikke har vist at hen har forstått eller fått med seg læringspunktene fra teoridelen under den praktiske delen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.