4120 Slåttekurs

Godkjent for 8–22 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Slåttekursets hovedmålsetting er å lære praktisk skjøtsel av gamle slåtteenger, lære ljåslått og redskapspleie, hesje høy og lauve/styve trær. Kurset har også en teoretisk del som gir innblikk i artsmangfoldet i ei eng (flora, insekter, fugler, krypdyr m.m.)

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Innhold

Studieplanen finnes ikke i elektronisk form. Ta eventuelt kontakt med Studieforbundet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter