4120 Slåttekurs

Mål:

Slåttekursets hovedmålsetting er å lære praktisk skjøtsel av gamle slåtteenger, lære ljåslått og redskapspleie, hesje høy og lauve/styve trær. Kurset har også en teoretisk del som gir innblikk i artsmangfoldet i ei eng (flora, insekter, fugler, krypdyr m.m.)

Målgruppe:

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Studieplanen finnes ikke i elektronisk form. Ta eventuelt kontakt med Studieforbundet.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: