2922 GPS NJFF

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om GPS-systemets oppbygging, oppsett av egen GPS og hvordan GPS kan tas i praktisk bruk i friluftslivet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere, fiskere og friluftsfolk

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innføring og oppsett av egen GPS.

Stikkord
Presentasjons, GPS-systemets oppbygning, andre systemer, satelittbaner, GPS-typer, dekningsområder, feilkilder. Initiering, tidsinnstilling, land/sjø, kompass/highway, matrisk/nautisk, posisjonsvisning, gradnett, datum, elevasjonssetting, skjulte parametre.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Kart og gradnett, GPS og papirkart.

Stikkord
Projeksjon, gradnett, storruter, kartdatum, kartreferanser, veipunkter, ruter, spor.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Utesamling med praktiske øvelser.

Stikkord
Oppsett, kart på GPS, veipunkter, ruter, spor, kommuniaksjon

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske øvelser på GPS med veiledning fra lærer.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Nøyaktighet, GPS og PC, oppsummering

Stikkord
Diferensiell GPS, Dilution Of Precision, GPS-satelittenes tilgjengelighet, kommunikasjon, PC-programmer. Referanser, oppgradering, kursavslutning.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

Problemstillinger
Hvilken GPS passer for meg? Hvordan trene med GPS?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kopi av powerpointpresentasjon brukt av foreleser.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Solid kunnskap om GPS-sytemet og bruk av GPS.

Avsluttende prøve/eksamen

Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Utfyllende opplysninger

Kursdeltakerne som har med sin egen GPS får best utbytte av kurset.