2922 GPS NJFF

Mål

Lære om GPS-systemets oppbygging, oppsett av egen GPS og hvordan GPS kan tas i praktisk bruk i friluftslivet.

Målgruppe

Jegere, fiskere og friluftsfolk

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kursdeltakerne som har med sin egen GPS får best utbytte av kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innføring og oppsett av egen GPS.

Stikkord

Presentasjons, GPS-systemets oppbygning, andre systemer, satelittbaner, GPS-typer, dekningsområder, feilkilder. Initiering, tidsinnstilling, land/sjø, kompass/highway, matrisk/nautisk, posisjonsvisning, gradnett, datum, elevasjonssetting, skjulte parametre.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Kart og gradnett, GPS og papirkart.

Stikkord

Projeksjon, gradnett, storruter, kartdatum, kartreferanser, veipunkter, ruter, spor.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Utesamling med praktiske øvelser.

Stikkord

Oppsett, kart på GPS, veipunkter, ruter, spor, kommuniaksjon

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske øvelser på GPS med veiledning fra lærer.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Nøyaktighet, GPS og PC, oppsummering

Stikkord

Diferensiell GPS, Dilution Of Precision, GPS-satelittenes tilgjengelighet, kommunikasjon, PC-programmer. Referanser, oppgradering, kursavslutning.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, praktiske øvelser på GPS, repetisjon som gruppeoppgaver.

Problemstillinger

Hvilken GPS passer for meg? Hvordan trene med GPS?

Litteratur/materiell for deltakerne

Kopi av powerpointpresentasjon brukt av foreleser.

Krav til lærer/instruktør

Solid kunnskap om GPS-sytemet og bruk av GPS.

Opplegg for evaluering

Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.