2918 Brekurs - intensiv

Mål

Kurset skal gi deltakerne nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne ferdes trygt på lettere norske breer, og selv kunne planlegge og gjennomføre breturer.

Målgruppe

Nybegynnere, alder 18 år og oppover.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et intensivt kurs med lange dager, og intensiv læring.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon, tilpasning, knutelære.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger og mål med kurset. Tilpasse utstyr for senere dager.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Introduksjon til brevandring

Stikkord

Bevegelsesteknikk, innbinding, taulagsrutiner, redning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Lett gange i blåis, ulike bevegelsesteknikker vises. Innbindein i taulag og taulagsrutiner. Introduksjon til redning i blåis.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Redning

Stikkord

Redning i blåis og snødekt bre

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Fortsette øving på redning i blåis. Gjennomføre redning på snø. Forankringer i is og snø.

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Bretur

Stikkord

Tur etter evne, orientering, snøbakketeknikk

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan velge tur og turmål. Hvordan orientere i ulike værforhold og i ulike typer terreng. Hvordan bevege seg på bratt snø. Hvordan stanse en ukontrollert utglidning i bratt snø.

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Vanskelig terreng

Stikkord

Vanskelig is, rapell, forankringer, klemknutegang

Arbeidsform og gjennomføring

Praktis-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Gange i vanskelig is, klatring i vertikalt terreng. Forankringer og mellomforankringer. Klemknutegang.

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka, av DNT Fjellsport

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør gjennom DNT Fjellsport

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker et spørreskjema som returneres til administrasjonen.