2869 Klatrekurs del 1

Mål:

Deltakerne skal selv kunne ta seg frem på enklere klatreturer. De skal ha kjennskap til bruken av sikringsutstyr, taulagsrutiner, kommunikasjon og rigging av topptau.

Målgruppe:

Nybegynnere , alder 18 år og oppover

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et todelt modul-kurs, der del 2 bygger på del 1. Hver del kan tas for seg selv, men del 2 krever at en har grunnleggende erfaring fra klatring tidligere.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utstyrsbruk, knuter, bevegelse

Stikkord:

Sele og innbinding, 8 -tallsknute, dobbel fiskeknute, karabiner.

Arbeidsform:

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger:

Sikringsmidlenes styrke.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kommunikasjon, bevegelsesteknikk, rappell

Stikkord:

Kommandorop, uttrykk, forholdet armer-bein, styrke, rappelleringsmåter, utstyr, feste.

Arbeidsform:

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger:

Sikkerhetsregler ved rappellering. Trening av arm, bein og fingre

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Topptau feste, rigging av standplass, klatreteknikk

Stikkord:

Festepunkter, sikkerhet, taudynamikk

Arbeidsform:

Praktisk-teroretisk, instruksjon

Problemstillinger:

Årvåkenhet, det å stole på partneren.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Videre om sikkerhet, klatreteknikk, repetisjon

Stikkord:

Repetere alle sikkerhetsregler, bevegelsesteknikk, kommando og kommunikasjon.

Arbeidsform:

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger:

Hvordan dra på turer på egenhånd, utstyr, sikkerhet etc.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Boka "Innføring i klatring" av Stein Trondstad.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Håndbok for vinterinstruktører. DNT Fjellsport.

Opplegg for evaluering: