1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Uvikling av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- og/eller lavine. Øvelser og teori etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i Norske Redningshunder.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord
Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening, teori og diskusjon. Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Problemstillinger
Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord
Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening, teori og diskusjon

Problemstillinger
Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder og Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land fra Nasjonalt Redningsfaglig råd.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring innen relevante tema for kurset. For enkelte kurs gjelder instruks for kursleder i Norske Redningshunder, og de krav dette stiller til av godkjenning av kursledere.

Avsluttende prøve/eksamen

For samlinger og kurs arrangert av distriktet: kursleder sender evalueringskjema til deltakere innen to uker etter gjennomført kurs. En sammenstilling av evalueringene sendes til distriktstyret. Samlinger og kurs arrangert av enkeltpersoner: Kursleder gjennomfører evaluering eller oppsummering som kan brukes til å forbedre kommende kurs og samlinger.

Utfyllende opplysninger

Kan brukes til kurs og samlinger arrangert av distrikt, lag/treningslag eller enkeltpersoner. Distriktstyret v/sekretær kontaktes før søknad sendes inn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.