1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine

Mål

Utvikling av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- og/eller lavine. Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Målgruppe

Medlemmer i Norske Redningshunder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kan brukes til kurs og samlinger arrangert av distrikt, lag/treningslag eller enkeltpersoner. Distriktstyret v/sekretær kontaktes før søknad sendes inn.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord

Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og diskusjon

Problemstillinger

Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord

Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og diskusjon

Problemstillinger

Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Litteratur/materiell for deltakerne

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Erfaring innen relevante tema for kurset. For enkelte kurs gjelder instruks for kursleder i Norske Redningshunder, og de krav dette stiller til av godkjenning av kursledere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder og Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land fra Nasjonalt Redningsfaglig råd.

Opplegg for evaluering

For samlinger og kurs arrangert av distriktet: kursleder sender evalueringskjema til deltakere innen to uker etter gjennomført kurs. En sammenstilling av evalueringene sendes til distriktstyret. Samlinger og kurs arrangert av enkeltpersoner: Kursleder gjennomfører evaluering eller oppsummering som kan brukes til å forbedre kommende kurs og samlinger.