1788 Ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine

Mål

Uvikling av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- og/eller lavine. Øvelser og teori etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Målgruppe

Medlemmer i Norske Redningshunder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kan brukes til kurs og samlinger arrangert av distrikt, lag/treningslag eller enkeltpersoner. Distriktstyret v/sekretær kontaktes før søknad sendes inn.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord

Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og diskusjon. Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Problemstillinger

Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- eller lavine.

Stikkord

Øvelser og teori er etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å skape fellesskap og motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening, teori og diskusjon

Problemstillinger

Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Litteratur/materiell for deltakerne

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør

Erfaring innen relevante tema for kurset. For enkelte kurs gjelder instruks for kursleder i Norske Redningshunder, og de krav dette stiller til av godkjenning av kursledere.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder og Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land fra Nasjonalt Redningsfaglig råd.

Opplegg for evaluering

For samlinger og kurs arrangert av distriktet: kursleder sender evalueringskjema til deltakere innen to uker etter gjennomført kurs. En sammenstilling av evalueringene sendes til distriktstyret. Samlinger og kurs arrangert av enkeltpersoner: Kursleder gjennomfører evaluering eller oppsummering som kan brukes til å forbedre kommende kurs og samlinger.