1786 Hverdagslydighet - grunnkurs

Mål

Gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund. Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser. Gi hundeeierne grunnlag for trening av hverdagslydighet av egen hund.

Målgruppe

Alle hundeeiere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset tilbys i utgangspunktet medlemmer av Norsk Boxerklubb. Andre hundeeiere er også velkommne. Ettersom kurset er bygget på individuell oppfølging av den enkelte hundeeier og hund, bør ikke maksimalantallet deltakere på et kurs overstige 6 hunder med eier(e).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon av kursdeltakere og deres hunder. Orientering om kurset. Gjennomgang av læringsmetoder og planlegging av læringsmål for den enkelte hundeeier/hund

Stikkord

Kursleder vil følge opp den enkelte hund individuelt og vil dermed tilpasse mål og aktiviteter etter den enkelte hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Kontakt, sitt, ligg, gå pent i bånd og avslapping. Ulike måter å belønne hunden på.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Stemmebruk, tannvising og "bli" introduseres for de som ikke har trent på dette tidligere.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Innkalling og hilse pent.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. "Stå" introduseres i tillegg til tidligere øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. "Dekk" introduseres i tillegg til tidligere emner.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Ulike aktiviseringsøvelser for hund introduseres. Hopping over hinder på kommando.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Grunnferdigheter i hverdagslydighet

Stikkord

Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Problemadferd - hva kan gjøres.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis

Litteratur/materiell for deltakerne

Ingen

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør fra NKK

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema deles ut på siste kurskveld slik at instruktør kan videreutvikle kurset kontinuerlig