1785 Lydighetskurs konkurranse Klasse 2+

Mål

Med utgangspunkt i hver ekvipasjes utgangsnivå skal de lære å mestre i øvelsene i Norsk Kennel Klubs lydighetskonkurranser.
Deltakerne skal få kunnskap som dekker øvelsene i klasse 2, 3 og nye FCI klasse 3.
Deltakerne skal ha tilegnet seg kunnskap, slik at de kan starte offisiell konkurranse etter endt kurs.

Målgruppe

Lydighetskonkurranseutøvere med minumum bestått poengsum i klasse 1.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset tar utgangspunkt i hver ekvipasjes utgangsnivå. Hund og eier skal lære å mestre i øvelsene i Norsk Kennel Klubs lydighetskonkurranser. Kurset dekker øvelsene i klasse 2, 3 og nye FCI klasse 3. Målet er å kunne starte offisielt konkurranse etter endt kurs.
Krever instruktører med erfaring fra konkurranselydighet

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Analyse og gjennomkjøringskonkurranse

Stikkord

Konkurranse, Poeng, analyse av ferdigheter og utviklingsbehov.

Arbeidsform og gjennomføring

Bedømming. Diskusjon og gjennomgang av hver enkelt ekvipasje.

Problemstillinger

Finner 3 hovedområder ekvipasjen bør ha ekstra fokus på under kurset. De områdene som vil gi mest utbytte i form av høyere karakterer.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori

Stikkord

Belønning, korrigering. Generalisering. Differensiering. Trening med forstyrrelser. Konkurransementalitet. Kommandoer/tegn. Regler og bedømming

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og diskusjoner.

Problemstillinger

Hvordan trene slik at hund og fører takler konkurransesituasjoner? Hvorfor er konkurransesituasjoner så forskjellige fra vanlige treninger og treningskonkurranser?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Fri ved foten. Innkalling. Fremadsending. Avstandskommando.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Fokusere på hovedmomentene i øvelsene.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Felles bli øvelser, momenter under marsj, kontakt.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Fellesbli øvelser hvor fører forsvinner ut av synet. Skille mellom de forsjellige momentene under marsj. Sitt, Stå og ligg. Grunnleggende kontakttrenig i fellesmiljø.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Hoppøvelser. Apportering. Fri ved foten. Innkallingsmomenter.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hoppe selv om hoppet ikke står i naturlig linje. Detaljfokus på alle momentene i Fri ved foten. Innkalling med avbrudd av Stå og/eller Ligg.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Fremmadsending. Fellesøvelser. Avstandskomando. Momenter under marsj.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Fremmadsending med mindre påvirkninger. Forstyrrelser på fellesøvelser. Avstandskommando uten fremdrift. Forskjellige momenter under marsj.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Fri ved foten. Hoppøvelser. Ekstremforstyrrelsesøving under kontakt. Fremmadsending

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Spesielt fokus på svinger og vendinger i springmarsj og sakt marsj. Fart over hoppet. Holde kontakt ved invitasjon til lek og kontakt fra andre. Fremmadsending til flere punkter.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Sette sammen momenter til hele øvelser. Fremmadsending, innkalling, Avstandskommando. Hopp. Momenter under marsj og fri ved foten.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Få hunden til å gjøre flere momenter uten belønning i mellom momentene. Beholde arbeidsglød og motivasjon.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Gjennomkjøring av konkurransemomentene

Stikkord

Konkurranse. Poeng, analyse av ferdigheter og utbytte av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Konkurranse, diskusjon

Problemstillinger

Hva har vært suksessfaktorer for fremgangen? Fokus områder for videre konkurranse og trening.

Litteratur/materiell for deltakerne

Norsk Kennel Klubs regelverk for lydighetsøvelser.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren konkurranseutøver i lydighet. Anbefales å være minimum NKK Trinn 1 Instruktør, gjerne Trinn II Lydighet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Norsk Kennel Klubs regelverk for lydighetsøvelser

Opplegg for evaluering

Tilbakemeldingsskjema ved avslutning. Justering av opplegget til neste kurs basert på tilbakemeldigene.