1784 Lydighet Klasse 1- NKK

Mål

Lære deltagerne øvelsene i klasse 1 lydighet, slik at de kan starte offisiell konkurranse.

Målgruppe

Ekvipasjer som har bestått NKKs Bronsemerke eller har startet i Klasse 1 offisielt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

20 timers kurs over 10 kvelder.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Analyse og gjennomkjøringskonkurranse

Stikkord

Bedømming. Diskusjon og gjennomgang av hver enkelt ekvipasje.

Arbeidsform og gjennomføring

Bedømming. Diskusjon og gjennomgang av hver enkelt ekvipasje.

Problemstillinger

Finner 3 hovedfokus områder ekvipasjen bør ha ekstra fokus på under kurset. De områdene som vil gi mest utbytte i form av høyere karakterer.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori

Stikkord

Belønning, korrigering, Generalisering og differensiering. Trening med forstyrrelser. Konkurransementalitet. Kommandoer/tegn, regler og bedømming av Klasse 1.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og diskusjoner.

Problemstillinger

Hvordan trene slik at hund og fører takler konkurransesituasjoner? Hvorfor er konkurransesituasjoner så forskjellige fra vanlige treninger og treningskonkurranser? Hva er nytt i Klasse 1?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Tannvis, fellesdekk, lineføring

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Tilgjengelighet tannvis. Ro tannvis. Fellesøvelse med forstyrrelse av naboekvipasjer. Kontakt i lineføring.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Dekk ifra holdt, innkalling, Stå under marsj.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Rett neddekk. Fart innkallling. Belønne kun momentet. Stopp i stå under marsj.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Hopp over hinder. Avstandskommando. Kontakt m/lette forstyrrelser. Fart på lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Bli trygg på hoppehinderet. Kommandering på avstand uten fremdrift. Kontakt med lette forstyrrelser. Luineføring saktemarsj og springmarsj.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Stå under marsj, innkalling, fellesøvelser og tannvis.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Bli stående. Bli sittende. Bli liggende. Sitte i ro under tannvis øvelsen.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Hopp over hinder, Dekk ifra holdt, Stå under marsj, Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Innkalling over hinder. Rask neddekk. Rask stopp i stå under marsj. Vendinger.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Sette sammen delmomenter til hele øvelser. Dekk ifra holdt, Stå under marsj, Avstandskommando, Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Få hunden til å gjøre flere momenter uten belønning i mellom momentene. Beholde arbeidsglød og motivasjon.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Sette sammen delmomenter til hele øvelser. Innkalling, Tannvis, Fellesdekk, Hopp over hinder.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Få hunden til å gjøre flere momenter uten belønning i mellom momentene. Beholde arbeidsglød og motivasjon.

10. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Gjennomkjøring av konkurransemomentene i Klasse 1.

Stikkord

Konkurranse, Poeng, analyse av ferdigheter og utbytte av kurset..

Arbeidsform og gjennomføring

Konkurransegjennomgang, diskusjon

Problemstillinger

Hva har vært suksessfaktorer for fremgangen. Fokus områder for videre konkurranse og trening.

Litteratur/materiell for deltakerne

NKKs klasse 1 regelverk i lydighet

Krav til lærer/instruktør

Erfaren konkurranseutøver i lydighet. Anbefales å være minimum NKK Trinn 1 Instruktør, gjerne Trinn II Lydighet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Norsk Kennel Klubs regelverk for lydighetsøvelser

Opplegg for evaluering

Tilbakemeldingsskjema ved avslutning. Justering av opplegget til neste kurs basert på tilbakemeldingene.