1783 Bronsemerkelydighet- NKK

Mål

Lære deltagerne øvelsene til NKKs Bronsemerket, slik at de kan starte i konkurranse og klare Bronsemerket.

Målgruppe

Hundeekvipasjer med erfaring fra valp og /eller nybegynnerkurs, eller ekvipasjer med ekstra interesser for konkurranse med hund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Generelt hver kurskveld starter man med repetisjon og kontroll av hjemmeleksen fra forrige kurskveld.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori

Stikkord

Signaler, Sanser, Belønning, Generalisering, trening med forstyrrelser, Kommandoer/tegn, Enkelt om regler og bedømming.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag og diskusjoner.

Problemstillinger

Hvordan trene hund? Legge vekt på viktigheten av å trene hjemme og generalisere. Forskjellen på hjemme i trygge omgivelser og på kursplass. Hva skjer med fører i konkurransesituasjon alene med dommer? Hvilke øvelser skal hundene utføre?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Tannvis, Enkeltdekk, Lineføring, Belønning

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Grunntrening av hund i forstyrrende omgivelser. Trening hjemme. Fokuser på delmomenter. Tilgjengelighet i tannvis, Neddekk og bli liggende. Kontakt i lineføring. Korrekt timing og intensitet i belønningen.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Dekk ifra holdt, innkalling, Stå under marsj, lineføring

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Minne på å trene enkelt momenter. Rask neddekk, hurtighet på innkalling, stoppe i stående stilling, kontakt og vendinger i Lineføring.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Kontakt m/lett forstyrrelser, Fart på lineføring , enkeltdekk og tannvis

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Trene kontakt med enkle forstyrrelser. Trene lineføring i forskjellige tempo. Saktemarsj og springmarsj. Tannvis og gå ifra på enkeltdekk.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Stå under marsj, innkalling, enkeltdekk, tannvis og lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Bli stående, bli sittende, bli liggende, rolig under tannvis. Jobbe med å få god kontakt på lineføring.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og øving på delmomenter.

Stikkord

Dekk ifra holdt, Stå under marsj, Lineføring, Innkalling, Enkelt dekk.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Jobbe spesifikt med holdter under lineføring. Jobbe med tilmarsjer uten line. Fart innkalling og bli sittende som egne momenter. Forstyrrelse på enkeltdekken.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Sette sammen delmomenter i øvelsene Dekk ifra holdt, Stå under marsj og Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Få hunden til å gjøre flere momenter uten belønning i mellom momentene. Beholde arbeidsglød og motivasjon.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk trening og sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Sette sammen delmomenter i øvelsene. Innkalling, tannvis og enkeltdekk.

Arbeidsform og gjennomføring

PMVIØK. Demonstrasjon, instruksjon og praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Få hunden til å gjøre flere momenter uten belønning i mellom momentene. Beholde arbeidsglød og motivasjon.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Øve på konkurransesituasjon. Gjennomgang av alle øvelsene.

Stikkord

Gjøre øvelsene korrekte. Unngå unødvendige dobbelt kommandoer, handtegn etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Konkurransegjennomgang, diskusjon

Problemstillinger

Hva har vært suksessfaktorer? Hva er hovedutfordringen før Bronsemerkeprøven? Fokus på siste uken med egentrening.

10. samling

Tema

Bronsemerkekonkurranse

Stikkord

Konkurranse, Poeng, analyse av ferdigheter og utbytte av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Konkurranse, diskusjon

Problemstillinger

Hva har vært suksessfaktorer for fremgangen? Fokusområder for videre konkurranse og trening.

Litteratur/materiell for deltakerne

NKKs bronsemerkeregelverk i lydighet

Krav til lærer/instruktør

Erfaren konkurranseutøver i lydighet. Anbefales å være minimum NKK Trinn 1 Instruktør, gjerne Trinn II Lydighet.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NKKs bronsemerkeregelverk i lydighet

Opplegg for evaluering

Tilbakemeldingsskjema ved avslutning. Justering av opplegget til neste kurs basert på tilbakemeldigene.