1781 Hjerte og lunge redning med hjertestarter (DHLR)

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal etter kurset kunne gjennomføre hjerte og lunge redning med hjertestarter.\\ - de skal gjennom teori og praksis lære basal hjerte og lunge redning som en og to reddere.\\ -de skal lære å bruke hjertestarter.\\ - de skal gjennomdeltakelse i øvelse simulere en reel hendelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe er alle standplassledere, instruktører og annet frivillig personell tilknyttet NJFF`s arrangementer.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Velkommen til kurs

Stikkord
Kjeden som redder liv. Det haster. Varslingsrutiner og arbeidsfordeling. Hvordan bruke maske ved ventilering?

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Basal hjerte og lungeredning- en redder

Stikkord
En- redder vs to- reddere. Bevisshetskontroll. Frie luftveier. Varsling. Respirasjonskontroll. Fjerning av fremmedlegeme i luftveiene. Stabilt sideleie. Munn til munn metoden. Brytskompresjoner. Praktiske øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger
Hvordan utføre alle arbeidsoppgavene når man er alene?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Basal hjerte og lungeredning- to reddere.

Stikkord
Bevissthetskontroll. Varsling. Maskeventilering. Brytskompresjoner. Hypotermi. Hvordan samarbeide? Praktiske øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger
Hvordan takle stress i en kritisk situasjon?

4. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Hvordan bruke hjertestarter.

Stikkord
Å gjøre seg kjent med hjertestarteren. Sikkerhetsrutiner. Demonstrasjon av bruk. Praktisk øvelse.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Øvelse

Stikkord
Simulere en reel hendelse hvor DHLR må anvendes. Basal hjerte og lungeredning med maskeventilering. Bruk av hjertestarter. Evaluering og veien videre.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk øvelse med veiledning og evaluering.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norsk Resuscitasjonråd (NRR) (2010).\\ Norske Retningslinjer DHLR 2010, grunnkurshefte.
Norsk Resuscitasjonråd (NRR) (2010).\\ Norske Retningslinjer DHLR 2010, grunnkurshefte.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer/ instruktør bør ha utdanning og erfaring innen akuttmedisin og beredskap.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.