1781 Hjerte og lunge redning med hjertestarter (DHLR)

Mål

Deltagerne skal etter kurset kunne gjennomføre hjerte og lunge redning med hjertestarter.
- de skal gjennom teori og praksis lære basal hjerte og lunge redning som en og to reddere.
-de skal lære å bruke hjertestarter.
- de skal gjennomdeltakelse i øvelse simulere en reel hendelse.

Målgruppe

Målgruppe er alle standplassledere, instruktører og annet frivillig personell tilknyttet NJFF`s arrangementer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Velkommen til kurs

Stikkord

Kjeden som redder liv. Det haster. Varslingsrutiner og arbeidsfordeling. Hvordan bruke maske ved ventilering?

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Basal hjerte og lungeredning- en redder

Stikkord

En- redder vs to- reddere. Bevisshetskontroll. Frie luftveier. Varsling. Respirasjonskontroll. Fjerning av fremmedlegeme i luftveiene. Stabilt sideleie. Munn til munn metoden. Brytskompresjoner. Praktiske øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger

Hvordan utføre alle arbeidsoppgavene når man er alene?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Basal hjerte og lungeredning- to reddere.

Stikkord

Bevissthetskontroll. Varsling. Maskeventilering. Brytskompresjoner. Hypotermi. Hvordan samarbeide? Praktiske øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

Problemstillinger

Hvordan takle stress i en kritisk situasjon?

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Hvordan bruke hjertestarter.

Stikkord

Å gjøre seg kjent med hjertestarteren. Sikkerhetsrutiner. Demonstrasjon av bruk. Praktisk øvelse.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, diskusjon og demonstrasjon.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Øvelse

Stikkord

Simulere en reel hendelse hvor DHLR må anvendes. Basal hjerte og lungeredning med maskeventilering. Bruk av hjertestarter. Evaluering og veien videre.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk øvelse med veiledning og evaluering.

Litteratur/materiell for deltakerne

Norsk Resuscitasjonråd (NRR) (2010).
Norske Retningslinjer DHLR 2010, grunnkurshefte.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/ instruktør bør ha utdanning og erfaring innen akuttmedisin og beredskap.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Norsk Resuscitasjonråd (NRR) (2010).
Norske Retningslinjer DHLR 2010, grunnkurshefte.

Opplegg for evaluering

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.