1780 Nesearbeid med hund

Mål

Deltakerene skal etter endt kurs vite hvordan man går fram for å lære hunden å markere en bestemt lukt og hvordan man går fram for å lære hunden forskjellige typer markeringsformer.

Målgruppe

Nye hundeførere som ikke har den grunnleggende forståelsen for nesearbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Teoriundervisning

Stikkord

Hundens nese og dens virkemåte, Markeringsformer

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon

Problemstillinger

Hvordan vi kan utnytte hundens luktesans?
Hvordan holde god struktur på diskusjoner som lett kan spore av?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Belønningssystemet, markering på en enkel gjenstand med en nøytral lukt

Stikkord

Hva er det vi belønner og hvordan bruker vi dette for å få hunden til å jobbe med de luktene som blir presentert? Hvordan bruke belønningssystemet for å få hunden til å markere slik vi ønsker?

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiskt trening med veiledning

Problemstillinger

Hund som ikke respondere på noen form for belønning. Deltakere som ikke forstår belønningprinsippet slik at belønningene ikke kommer riktig.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Videreføring av andre samling med flere forstyrrelser og nye miljøer.

Stikkord

Utvikling av søkslyst, forstyrrelser og muligheter videre.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiskt trening med veiledning

Problemstillinger

Hund som ikke respondere på noen form for belønning. Deltakere som ikke forstår belønningprinsippet slik at belønningene ikke kommer riktig.

Litteratur/materiell for deltakerne

Ingen

Opplegg for evaluering

Alle deltakere skal få utlevert et eget evalueringsskjema siste kursdag. Skjemaet fylles ut og leveres til instruktør.