1775 Beising og soppfarging av vegetabilske fibre

Mål

Lære ulike metoder for å beise og soppfarge vegetabilske fibre

Målgruppe

Soppfargere i Forum for soppfargere i NSNF

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Beisemetoder for lingarn

Stikkord

Beisemidler; alun, alunacetat, tanniner. Vegetabilske fibre; proteinfibre.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og praktisk beising

Problemstillinger

Vegetabilske fibre må behandles forskjellig fra proteinfibre og det benyttes ulike kjemikalier for disse fibrene

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Farging av lingarn med skivesopper

Stikkord

Kanelslørsopper og andre skivesopper. Lysekthet.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og praktisk farging (koke fargesupper)

Problemstillinger

Hvor godt vil linfiberen ta til seg pigmentene i skivesopper?

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Farging av lingarn med kjuker

Stikkord

Kanelkjuke, gråkjuke, gulrandkjuke

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og praktisk arbeid (koke fargesupper)

Problemstillinger

Hvordan vil linfiberen ta til seg de ulike pigmentene i kjuker. Lysekthet

Litteratur/materiell for deltakerne

Et kompendium om beising av lingarn vil deles ut. "Gode fargesopper"

Krav til lærer/instruktør

Kjenne beise- og fargemetoder

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering