1773 Hundens språk

Mål

Få bedre kunnskap om hundens signaler, og hvordan den bruker disse i samspill med omverden. Gjøre hundeeier bedre rustet til å forstå sin hund, og samspillet mellom den og andre hunder og mennesker.

Målgruppe

Hundeeiere som ønsker å vite mer om samspill mellom hunder, og hund og mennesker.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Hundens signaler, og hvordan disse brukes for å kommunisere med omverden.

Stikkord

Dempende signaler, aggresjonsfremmende signaler, flokkadferd

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag med teori og film

Problemstillinger

Hvordan lese egen hund, og legge tilrette for gode møter med andre hunder?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Observasjon av hunder i møte med andre

Stikkord

Slipp av hunder i fastsatte møter, se deres reaksjon og hva som skjer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med hund, observasjon av hverandre.

Problemstillinger

Hvordan lese egen hund, og legge tilrette for gode møter med andre hunder?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Filmgjennomgang etter praksis

Stikkord

Observere og kommentere den enkelte hunds språk og kommunikasjon ved hjelp av film, sakte film og stillbilder.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, film, dialog

Problemstillinger

Hvordan lese egen hund, og legge tilrette for gode møter med andre hunder?

Litteratur/materiell for deltakerne

"På talefot med hunden", Turid Rugaas "Om adferd og læring for hundeeiere", Ingrid og Vegard Øksnevad

Krav til lærer/instruktør

Adferdskonsulent

Opplegg for evaluering

Spørreskjema etter endt kurs.