1761 Kantarellsøk med hund- introduksjon

Mål

Lære opp hundeeieren til å bruke ekvipasjen til å finne kantareller i skogen

Målgruppe

Hundeeiere

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Presentasjon og teori

Stikkord

Søksopplæring steg for steg, hva er et søk, ønsket søksatferd, påvirkning, samarbeid mellom hund og fører. Assosiere funn av kantarell med godbit slik at interessen starter

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon, demonstrasjon, praksis Praktisk trening med veiledning. Instruktør følger opp hver ekvipasje med råd og veiledning

Problemstillinger

Bli kjent med grunnleggende prinsipper for hvordan hunden jobber. Hvordan lære hunden å søke? Hvordan gradvis gjøre det vanskeligere?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk søksarbeid og teori

Stikkord

Finne utlagt kantarell i skogen. Øke vanskeligheten gradvis

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning. Instruktør følger opp hver ekvipasje med råd og veiledning

Problemstillinger

Finne kantarellen i annet terreng (skog mot tidligere grus/gress). Finne kantareller “på rot”, evt. kantareller som er uberørt av menneskehender

Litteratur/materiell for deltakerne

Kompendium fra instruktør. Evt. Anders Hallgren: Kantarellsøk med hund

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund, også i søksarbeid

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Anders Hallgren: Kantarellsøk med hund