1757 Miljøkurs

Mål

Lære hund og eier å takle ulike miljøer og utfordringer i hverdagen ved å;
- lære å fungere sammen med fremmede hunder og mennesker.
\ - utfordre hunden mentalt gjennom metoden rally lydighet.
- lære skikkethet med agility.

Målgruppe

Alle hundeeiere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Miljøtrygghet

Stikkord

Hvordan sikre at hunden bli trygg i ulike miljøer.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, demonstrasjon og forelesning

Problemstillinger

Hva er miljøtrygghet?

2. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 5

Tema

Fungere i flokk

Stikkord

Oppsøke ulike miljøer, hunder og mennesker.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan gjøre hunden miljøtrygg og eier miljøbevist?

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema

Innkalling, hilse pent og passering.

Stikkord

Hvordan lære inn innkalling, hilse pent og hvordan passere på en trygg måte.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening

Problemstillinger

Hva gjør vi når hunden ikke vil komme? Hva gjør vi når den hopper opp når vi hilser, eller utagerer når vi passerer.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Rallylydighet

Stikkord

Kort innføring i hvordan vi kan trene rallylydighet

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening

Problemstillinger

Hvordan kan vi utfordre hunden mentalt ved hjelp av metoden.

5. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema

Agility

Stikkord

Hva er agility

Arbeidsform og gjennomføring

Teori, og praktisk trening

Problemstillinger

Hvordan trene skikkethet på agilitybanen

Litteratur/materiell for deltakerne

Kompendium laget av instruktør

Krav til lærer/instruktør

Trinn 1

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Agility 1-2-3. Lek med meg. Din hund Din hund fortsetter.

Opplegg for evaluering

Skriftlig evaluering på siste time