1746 Konkurranselydighet klasse 1 og 2

Mål

Etter kurset bør deltakerne kunne de grunnleggende elementene i å trene hund i lydighet klasse 1 og 2, og vite hvordan de skal kunne trene videre for å bedre ferdighetene både hos seg selv og hunden, for å komme videre i hver enkelt øvelse.

Målgruppe

Bestått bronsemerkeprøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

Felles dekk, FVF, utgangsstilling

Stikkord

Hundeførerne skal bli kjent med hvordan de videre kan trene for å forbedre sine ferdigheter i nevnte øvelser/momenter

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av momenter og øvelser. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe med hunden sin for å perfeksjonere hver enkelt øvelse.

Problemstillinger

Presise tilbakemeldinger til hunden, belønning i rett tid og på rett sted. Hva fører feil belønning til, og hva belønnes egentlig?

2. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

FVF, stå og dekk under marsj, fremadsending

Stikkord

Hundeførerne skal bli kjent med hvordan de videre kan trene for å forbedre sine ferdigheter i nevnte øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av momenter og øvelser. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe med hunden sin for å perfeksjonere hver enkelt øvelse.

Problemstillinger

Presise tilbakemeldinger til hunden, belønning i rett tid og på rett sted. Hva fører feil belønning til, og hva belønnes egentlig?

3. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

Hopp, innkalling, avstand

Stikkord

Hundeførerne skal bli kjent med hvordan de videre kan trene for å forbedre sine ferdigheter i nevnte øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av momenter og øvelser. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe med hunden sin for å perfeksjonere hver enkelt øvelse.

Problemstillinger

Presise tilbakemeldinger til hunden, belønning i rett tid og på rett sted. Hva fører feil belønning til, og hva belønnes egentlig?

4. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

Momenttrening og hele øvelser

Stikkord

Hundeførerne skal vite viktigheten av momenttrening, og hvordan hvert moment må trenes for å forbedre de forskjellige øvelsene i lydighet. Hundeførerne skal vite hvordan de setter sammen de forskjellige momentene til hele øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av momenter og øvelser. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe med hunden sin for å perfeksjonere hver enkelt moment og øvelse.

Problemstillinger

Hvordan forbedre det "svake punktet" (momentet) i hver øvelse? Hvordan sette nye kriterier, og hvordan komme videre fra moment til hel øvelse?

5. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

FVF, apport

Stikkord

Hundeførerne skal bli kjent med hvordan de videre kan trene for å forbedre sine ferdigheter i nevnte øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av momenter og øvelser. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe med hunden sin for å perfeksjonere hver enkelt øvelse.

Problemstillinger

Hvordan påvirker hundeførers kroppsspråk hundens arbeid?

6. samling

Timer med lærer: 1,5

Tema

Konkurranse kontra trening

Stikkord

Hundeførerne skal bli kjent med hvordan de bør trene for å gjøre forskjellen mellom konkurranse og trening minst mulig for hunden.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon. Instruktør tar utgangspunkt i hver enkelt ekvipasje og gir individuelle råd/tips i hvordan hundefører kan jobbe for å lykkes i konkurranse.

Problemstillinger

Hvorfor oppfører hunden seg annerledes på konkurranser og trening? Hva gjør hundefører annerledes?

Litteratur/materiell for deltakerne

Ingen spesiell literatur, men regelverk for lydighetskonkurranser må deltakerne ha kjennskap til.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør har konkurrert på høyt nivå med egen hund.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Regelverk for lydighetskonkurranser.

Opplegg for evaluering

Anonyme evalueringsskjemaer.