1738 NF Grunnkurs skred

Mål

NF Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren, og betydningen av den menneskelige faktor.
Fokuserer på å lære i tursituasjonen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredterreng blir en naturlig del av kurset.
Kurset skal gi en innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe

Dette kurset er for toppturgåere og personer som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har gått på tur en del år og for deg som er relativt fersk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innføring i skredlære

Stikkord

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring Snøskred: skredtyper, litt statistikk.
Terreng. Vær, snø og snøomvandling. Snøstabilitet og stabilitetsvurdering.
Kameratredning med SSS, V-shape og litt om tilleggsutstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Tavleundervisning, diskusjon og gruppearbeid

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Snødekket, kameratredning og turplanlegging

Stikkord

Snøprofil og stabilitetstester Kameratredning (bruk skredsøker, kameratredningsøvelse)
Terrengvurdering, bratthetsmåling, vurdere snødekket, rutevalg.
Litt om utstyr. Menneskelig faktor og risikoreduserende tiltak
Turplanlegging med 3x3 og kart, bruk av regelbaserte metoder. Planlegging av søndagsturen med 3x3 i smågrupper.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening og tavleundervisning

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Rutevalg og terrengvurdering

Stikkord

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper ved å bruke 3x3.
Praktisk bruk av vurdering snødekket, terreng, rutevalg, Bratthet, menneskelig faktor på tur.

Arbeidsform og gjennomføring

Veiledning og praktisk trening

Litteratur/materiell for deltakerne

Den lille snøskredboka», 2008, Kjetil Brattlien (denne burde du ha lest) «Skikompis», 2013, Christer Lundberg Nes "Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/

Krav til lærer/instruktør

NF skredinstruktør nivå 1

Opplegg for evaluering

Evaluering skjer muntlig på slutten av kurset.