1737 Førstehjelpskurs vinter (for turledere)

Mål

• Kunnskapsmål: Få en forståelse for hvilke skader og ulykker som kan oppstå i fjellet om vinteren. Lære om hvordan håndtere dette på beste måte. Livreddende førstehjelp. Forebygge forverring av skade.
• Holdningsmål: Utvise trygghet i sin rolle som turleder, under situasjoner hvor skade på deltakere har oppstått.
• Ferdighetsmål. Kunne utføre livreddende førstehjelp, Repetisjon av ABCDE, håndtering av nedkjølt pasient, behandle skader ute om vinteren, enkle skredøvelser gjør pasient transportklar (skikjelke), ledelse og ta vare på hele gruppa vinterstid

Målgruppe

Folk som har gått grunnleggende turlederkurset (eller tilsvarende)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Livreddende førstehjelp. Repetisjon av ABCDE. Håndtering av nedkjølt pasient. Behandle skader ute om vinteren. Enkle skredøvelser. Gjøre pasient transportklar (skikjelke). Ledelse og ta vare på hele gruppa vinterstid

Stikkord

• 1. Introduksjon av deltakere og instruktører
• 2. Gjennomføring av øvelse – for eksempel to skadd fire til å hjelpe (ta gjerne utgangspunkt i opplevd hendelse)
• 3. Oppsummering av øvelsen; konsekvenser ved å bli syk/komme til skade langt fra kvalifisert hjelp; varslingsmuligheter, ly og varme, håndtering av nedkjølt pasient, behandle skader ute om vinteren, ledelse og ta vare på hele gruppa vinterstid.
• 4. Gjennomføring av øvelse - enkle skredøvelser, gjør pasient transportklar (skikjelke).
• 5. Oppsummering av øvelsen.
• 6. Ved behov erfaringsutveksling vedrørende knep og triks omkring "survival" til fjells i vintertid.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing, gruppearbeid og praktisk øving

Litteratur/materiell for deltakerne

Turlederhåndboka

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør og Norsk autorisert helsepersonell

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Turlederhåndboka

Opplegg for evaluering

Løpende tilbakemeldinger fra kursleder, selvevaluering og vurdering/tilbakemeldinger fra deltakerne.