1736 Retrieverjakt grunnkurs

Mål

Gi deltagerne en forståelse av retrieverjakt, om momentene det består av og innlæring av disse.
Lære hvordan grunnferdighetene deles opp og settes sammen.
Gi inspirasjon og ferdigheter til å trene videre på egenhånd eller på fellestreninger.

Målgruppe

De som er nye med jakt og de som har ungehunder

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Gjennomgang av retrieverjakt og grunnferdigheter

Stikkord

Teori, grunnferdigheter, apport, fot, sitt og bli

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs, demonstrasjon med ferdig trent hund

Problemstillinger

Hvordan gjennomføres jakt med retriever? Hvilke grunnferdigheter trenger en jakthund? Hvilke grunnferdigheter har hver enkelt hund?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hovedfokus på apport

Stikkord

Apport, avlevering, grep, utsending, grunnferdigheter

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs, demonstrasjon med deltagernes hunder, arbeid alene og i par

Problemstillinger

Hvor langt har hver enkelt kommet på apport? Hvordan arbeide videre?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Sitt og bli

Stikkord

Sitt, bli, forstyrrelser, videre trening på appport

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs, arbeid alene og i par

Problemstillinger

Hvor god sitt kreves for en jakthund? Hvor gode er hundene på sitt? Hvordan forbedre? Hvordan har apporttreningen gått? Hvordan trene videre?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hovedfokus Lineføring og fri ved fot

Stikkord

Lineføring, fri ved fot, under jakt og jaktprøver,

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs

Problemstillinger

Hva kreves på jaktprøver og praktisk jakt? Hvor langt har hver enkelt kommet? Hvordan forbedre? Hvordan går treningen på apport, sitt og bli? Hvordan trene videre?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Ulike typer søk

Stikkord

Ulike søk, fritt søk, felt søk, jakt vs jaktprøver, innlæring, handling

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs, trening med en og en hund og diskusjon

Problemstillinger

Hvilke ulike søk finnes? Hvordan skal en retriever søke? Hvordan lære inn søk? Hvordan styre hunden uten å forstyrre? Hvor god bør hunden være å apportere før man trener søk?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Momenter på kvalifiseringsprøver, jaktprøver og praktisk jakt

Stikkord

Jaktprøver, kvalifiseringsprøver, praktisk jakt, human jakt, markering, dirrigering og felt

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis utendørs, diskusjon og evaluering

Problemstillinger

Hvilke momenter finnes på kvalifiseringsprøver, jaktprøver og praktisk jakt? Hvilke grunnferdigheter trenger hundene? Hvordan sette grunnferdighetene sammen? Hvordan trene videre?

Litteratur/materiell for deltakerne

Bok om retrieverjakt Regelverk for retrieverjakt Demonstrasjon av ferdig trent hund

Krav til lærer/instruktør

Godkjenning av klubben

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Bok om retrieverjakt. Film av Keith Matthews

Opplegg for evaluering

Muntlig ved kursavsluttning