1729 Spor og feltkurs

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap slik at de kan planlegge og gjennomføre et sporsøk og feltsøk for aktivisering og konkurranse

Målgruppe

Alle med interesse for spor og feltsøk

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Studieplanen er tenkt som et helgekurs

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori om spor og feltsøk

Stikkord

SPOR:

• Hva er sporsøk og hvordan blir spor til?
• Hundens adferd i sporet.
• Grunnleggende forhold.
• Innlæringsteknikker.
• Forberedelser og påvirkning.
• Hundens sporbilde.
• Sporgangen og slutthandling.
• Generalisering.
• Sporoppsøk, underlagsskifte, Værforhold og andre påvirkninger.

FELTSØK:

Hva er et feltsøk? • Øvelsens oppbygging. • Grunnleggende forhold. • Forberedelser.
• Søk i korridorer.
• Videreutvikling, trinn for trinn.
• Generalisering.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med muligheter for spørsmål fra deltakerne

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Sporsøk i praksis

Stikkord

SPOR:

• Hva er sporsøk og hvordan blir spor til?
• Hundens adferd i sporet.
• Grunnleggende forhold.
• Innlæringsteknikker.
• Forberedelser og påvirkning.
• Hundens sporbilde.
• Sporgangen og slutthandling.
• Generalisering.
• Sporoppsøk, underlagsskifte, Værforhold og andre påvirkninger.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening/opplæring ute med lærer/instruktør

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Feltsøk i praksis

Stikkord

FELTSØK:

Hva er et feltsøk?
• Øvelsens oppbygging.
• Grunnleggende forhold.
• Forberedelser.
• Søk i korridorer. • Videreutvikling, trinn for trinn.
• Generalisering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening/opplæring ute med lærer/instruktør