1727 Kjuker

Mål

Bli kjent med kjuker som gruppe, hvordan de lever og lære om noen arter

Målgruppe

Folk med en spesiell interesse for sopp

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Om Kjuker

Stikkord

Kjukers systematikk og livsstrategier blandt vedboende sopp

Arbeidsform og gjennomføring

To foredrag med spørsmål og diskusjon

Problemstillinger

Hva er kjuker?

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Artbestemmelse og levevis

Stikkord

"Er det liv er det sopp", Ut på tur med innsamling av kjuker, observering av kjuker, artsbestemmelse

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, feltarbeid i grupper og individuelt

Problemstillinger

Hva er kjuker ? Observere kjuker, lære å skille ulike arter og lære hvor de vokser.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innhente, observere og artsbestemme kjuker

Stikkord

Feltarbeid, artsbestemmelse, oppsummering av kurset

Arbeidsform og gjennomføring

Feltarbeid, gruppearbeid, diskusjon

Problemstillinger

Hva er kjuker? Hvor lever de? Artsbestemmelser.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kompendium, av Leif Ryvarden,

Krav til lærer/instruktør

Helst spesialist på kjuker

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Poroid fungi of Europe av Leif Ryvarden og Er det liv er det sopp av Leif Ryvarden.

Opplegg for evaluering

Oppsummering ved artsbestemmelse av det innsamlede materialet