1727 Fagkurs: Kjuker

Godkjent for 8–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Bli kjent med kjuker som gruppe, hvordan de lever og lære om noen arter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Folk med en spesiell interesse for sopp

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Om Kjuker

Stikkord
Kjukers systematikk og livsstrategier blandt vedboende sopp

Arbeidsform og gjennomføring
To foredrag med spørsmål og diskusjon

Problemstillinger
Hva er kjuker?

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Artbestemmelse og levevis

Stikkord
"Er det liv er det sopp", Ut på tur med innsamling av kjuker, observering av kjuker, artsbestemmelse

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, feltarbeid i grupper og individuelt

Problemstillinger
Hva er kjuker ? Observere kjuker, lære å skille ulike arter og lære hvor de vokser.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innhente, observere og artsbestemme kjuker

Stikkord
Feltarbeid, artsbestemmelse, oppsummering av kurset

Arbeidsform og gjennomføring
Feltarbeid, gruppearbeid, diskusjon

Problemstillinger
Hva er kjuker? Hvor lever de? Artsbestemmelser.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kompendium, av Leif Ryvarden,
Poroid fungi of Europe av Leif Ryvarden og Er det liv er det sopp av Leif Ryvarden.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Helst spesialist på kjuker

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsummering ved artsbestemmelse av det innsamlede materialet

Utfyllende opplysninger

Studieplanen beskriver flere samlinger, men den kan også organiseres som dags- eller helgekurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.