1725 Rundering ny- og viderekommende

Mål

Gi deltagerne kunnskap om rundering, samt motivasjon til å delta på treninger og konkurranser.

Målgruppe

Både nybegynnere og ekvipasjer som har grunnarbeidet inne i rundering og ønsker å utvikle seg videre.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset rettes spesielt mot ekvipasjer som ønsker å trene og konkurrere innen spesialøvelsen rundering i Nordisk program.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teorikveld - innføring i rundering.

Stikkord

Hva er rundering? Hvordan ser en ferdig øvelse ser ut? Hvilken belønning liker din hund best? Figurantarbeid, søksmønster, flying(passering), plassering av figuranter, meldingsformer, fremdrift, blindslag, skogslydighet, bruk av vinden. Viktige begreper brukt i runderingstrening.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning ved bruk av tavle. Deltagerne gjør notater. Instruktør viser utstyr som trengs.

Problemstillinger

Hvordan bygge opp motivasjon mot figurant? Selvstendighet + skoglydighet. Nesebruk + søksmønster. Førers jobb. Midtlinjesjefens jobb.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk trening, tilpasses hver enkelt ekvipasje

Stikkord

Demonstrasjon av "ferdig øvelse" med og uten melding, utprøving av ulike belønningsformer for den enkelte hund, figurantarbeid, søksmønsteret, flying, enkeltslag, førers oppgaver og plassering på midtlinja. Bringkobbel/meldingsdel, når bruker man hva? Tomslag, fert, utholdenhet. Skogslydighet.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk opplæring med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Evaluering av hver ekvipasje.

Problemstillinger

Hvordan liker din hund å bli belønnet? Ulike belønningsmåter? Hvordan plassere seg i terrenget som figurant? Hvordan trene inn utholdenhet ved flere slag uten belønning? Motivasjon hos hunden- hvordan beholde denne ved flere tomslag og uten belønning?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk trening, med hver enkelt ekvipasje fortsetter.

Stikkord

Flying, enkeltslag, belønning, figurantarbeid, påvirkning (lyd,syn vind), informasjon og demonstrasjon av apport-trening (grunnleggende i forhold til meldetrening), overværstrening, individuell evaluering tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Oppsummering og evaluering av treningen så langt.

Problemstillinger

Hvordan legge opp treningen for den enkelte hund? Kriterier, vanskelighetsgrad. Veien videre?

Litteratur/materiell for deltakerne

Anbefaler "Rundering i teori og praksis" av C.Køste og M.Egtvedt

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk kunnskap, bred praktisk erfaring fra runderingsarbeid. Har konkurrert/konkurrerer aktivt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Lydighetstrening i teori og praksis. Rundering i teori og praksis. Begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema sendes til kontaktperson for kurset.