1722 Arbeid med furustokker.

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å bygge en kraftig og tradisjonsrik informasjonstavle i furu.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpent kurs for alle med interesse for håndverksfaget "trevirke og furustokker".

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hugging av furustokkene i skogen

Stikkord
Felling og kvisting, bruk av motorsag eller øks

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger
HMS

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Tørkeprosessen og barking

Stikkord
Tørkeprosessen og trevirkets egenskaper. Måter å barke på; bruk av bandkniv, øks, fres og barkspade

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger
HMS

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Motorsag som arbeidsverktøy

Stikkord
Arbeidsteknikk og sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger
HMS

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Behandling av furustokkene

Stikkord
Behandling og impregnering, beis, tjære, lakkering eller vanlig maling.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger
HMS

5. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Tilpassing og ferdigstillelse av informasjonstavla

Stikkord
Oppmåling av diagonal, bruk av vater, boring og sentrering av senter bor, sammen- skruing av ramma, plugging av hull og oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring
Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger
HMS

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kursholder stiller med verktøy.

Organisering og arbeidsmåter

se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdanning innen tømrerfaget er en fordel, eller generelle gode kunnskaper innenfor temaet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.