1722 Arbeid med furustokker.

Mål

Målet er å bygge en kraftig og tradisjonsrik informasjonstavle i furu.

Målgruppe

Åpent kurs for alle med interesse for håndverksfaget "trevirke og furustokker".

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hugging av furustokkene i skogen

Stikkord

Felling og kvisting, bruk av motorsag eller øks

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger

HMS

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Tørkeprosessen og barking

Stikkord

Tørkeprosessen og trevirkets egenskaper. Måter å barke på; bruk av bandkniv, øks, fres og barkspade

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger

HMS

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Motorsag som arbeidsverktøy

Stikkord

Arbeidsteknikk og sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger

HMS

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Behandling av furustokkene

Stikkord

Behandling og impregnering, beis, tjære, lakkering eller vanlig maling.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger

HMS

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Tilpassing og ferdigstillelse av informasjonstavla

Stikkord

Oppmåling av diagonal, bruk av vater, boring og sentrering av senter bor, sammen- skruing av ramma, plugging av hull og oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, praktisk trening og veiledning

Problemstillinger

HMS

Litteratur/materiell for deltakerne

Kursholder stiller med verktøy.

Krav til lærer/instruktør

Utdanning innen tømrerfaget er en fordel, eller generelle gode kunnskaper innenfor temaet.