172 Pløyekurs

Godkjent for 8-10 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Øke kunnskapen om riktig innstilling og bruk av teigplog/vendeplog.
Lære om vedlikehold på en plog og å stille inn egen traktor/plog.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som vil lære mer om pløying og vedlikehold av plog

Kursinnhold

 • Teori om grunninnstilling av traktor og plog,
 • Teori om vedlikehold av plog.
 • Praksis, pløying med justeringer og vurdering pløying.
 • Lære å få stilt inn egen traktor med plog

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instrktøren må ha god kunnskap om pløying og å kunne formidle dette videre.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.