171 Høstsopptreff - Fagdag

10-16 timer  |  25-70 deltakere

Mål, læringsmål

Hensikten med fagdagen ifm høstsopptreffet er å øke den enkelte deltaker sin kompetanse og kunnskap om sopp; gjennom foredrag, praktiske ekskursjoner/innsamling og gjennom bestemmelse av innsamlet materiale på egenhånd eller i gruppe. Fagdagen er opprettet som en ekstra dag i forkant av høstsopptreffet, hvor man kan fordype seg i enkelte spesielle emner som krever særlig fokus og konsentrasjon.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen er medlemmer i Norges sopp og nyttevekstforbund, eventuelt andre soppforeninger, samt inviterte gjester. Det er ingen krav om forkunnskaper.

Kursinnhold

Foredragsholdere og faglige ledere er normalt mykologer eller andre personer med lang erfaring og med særlig kompetanse innen spesielle fag/-/interesseområder.
Fagkurset starter normalt kvelden før Høstsopptreffet:
Eksempel:
Dag 1 (kveld) ankomst/registrering, foredrag. 3 timer
Dag 2: Ekskursjon/Workshop/foredrag, bestemmelse av evt innsamlet materiale/egenkontroll av ervervet kunnskap. Inntil 8 timer

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Innsamling av materiale (sopp) sammen med andre soppinteresserte er en viktig del av læringen. Turgruppene er gjerne fordelt slik at det er minst en soppsakkyndig pr turgruppe.

Lenker til eksempler på kursprogram

www.soppognyttevekster.no

Krav til lærer/instruktør

Foredragsholdere og faglige ledere er normalt mykologer men også personer med andre fagområder og/eller "amatører" med særlig ervervet kompetanse innen spesielle fag-/interesseområder. Det stilles krav om at det er en faglig ansvarlig for kurset.

Læringsressurser

Norges sopp og nyttevekstforbund: Kompendium for soppsakkyndige. Oppdatert sopplitteratur og annen litteratur relatert til naturtyper med mer.

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltakelse på høstsopptreffet bidrar til deler av sertifiseringskurset for soppsakkyndige.

Eventuelle merknader

Fagkurset gjennomføres i forkant av det årlige nasjonale høstsopptreffet, og starter normalt kvelden før høstsopptreffet starter. Denne beskrivelsen av kursinnholdet er en mal som skal kunne gjelde for de årlige fagdagene som gjennomføres årlig i regi av ett av lokallagene til Norges sopp og nyttevekstforbund eller andre soppforeninger. Fagdagen gjennomføres normalt for inntil 70 deltakere og innholdet/tema varierer fra år til år..

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.