1707 Aversjonsdressur- hund og sau

Mål:

Lære hvordan hund som skal bruks til jakt ikke jager sau/klovdyr og annet bufe. Både hundefører og hund får en innføring i denne dressuren, samt at hunden må gjennom en aversjonsgodkjenning.

Målgruppe:

Alle jakthuder i distriktet som skal brukes til jakt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det gjennomføres drop-in 9 kvelder, men de fleste deltakerne deltar på kun 1 gang hver da dette som regel er nok for at hunden ikke skal jage sau/bufe. Det er selvfølgelig åpent for at man kan komme tilbake flere kvelder dersom man ønsker det. Det er derfor 9 samlinger, med samme innhold. Kurset holdes av godkjente instruktører.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

8. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Dressur av hund. Godkjenningsprøve mot sau

Stikkord:

- sjekker hundens interesse mot sau - gir hundefører tips i dressuren - gjennomfører aversjonstest hvor hunden godkjennes/ikke godkjennes. Gjennomføres med strømførende halsbånd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Drop-in og gjennomgang av dressuren. Samtale om hundens atferd og tidligere interesse for sau. Aversjonsgodkjenning.

Problemstillinger:

- Har hunden tidligere vist interesse for sau? - Hva kan hundefører gjøre i tilfeller der hunden viser interesse for sau? - Godkjenning/Underkjenning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Faglitteratur om hund og hundens atferd. Dressur-litteratur.

Krav til lærer/instruktør:

Autorisasjon som avsersjonsinstruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Faglitteratur tilknyttet godkjenning som avsersjonsinstruktør, evt. annen dressurutdanning for hund.

Opplegg for evaluering:

Deltakerne får mulighet til å komme med tilbakemeldinger.