1705 RIK A, B, C

Mål:

Lære mer innen de forskjellige gruppene A, B, og C.
Kunne konkurrere innen sporten RIK.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å ta prøver og konkurrere innenfor RIK-sporten

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori om spor, lydighet og c-arbeid.

Stikkord:

Hva kreves av fører og hund under en prøve. Lover og regler

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med eksempler, diskusjon og til slutt praktisk gjennomføring av instruktør med egen hund.

Problemstillinger:

Hva kan oppstå av utfordringer under en prøve, og hvordan kan disse takles?

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk trening av gr A, B og C

Stikkord:

Hva går øvelsene ut på i gr B?
Hvilke momenter er med i gr C?
Hvordan skal sporet legges ut og hvordan skal det gås?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring med instruktør og figurant på banen. Ekvipasjene får mange korte økter i løpet av en dag.

Problemstillinger:

Hver enkelt ekvipasje vil støte på ulike problemstillinger og instruktør/figurant gir forslag og beskrivelse på løsninger.
Alle ekvipasjer skal følge med da hver enkelt vil trolig støte på samme problemer i fremtiden eller under kurset.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk trening av gr A, B og C

Stikkord:

Hva går øvelsene ut på i gr B?
Hvilke momeneter er med i gr C?
Hvordan skal sporet legges ut og hvordan skal det gås?

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring med instruktør og figurant på banen. Ekvipasjene får mange korte økter i løpet av en dag.

Problemstillinger:

Hver enkelt ekvipasje vil støte på ulike problemstillinger og instruktør/figurant gir forslag og beskrivelse på løsninger.
Alle ekvipasjer skal følge med da hver enkelt vil trolig støte på samme problemer i fremtiden eller under kurset.

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk trening av gr A

Stikkord:

Konkurransesetting

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekvipasjene går program i gr A som på en reell konkurranse med dommer med under sporet.

Problemstillinger:

Vil hunden gå sporet uten godbiter? Vil hunden dekke på gjenstander uten forsterkning fra fører?

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Praktisk trening av gr A, B og C samt evaluering

Stikkord:

Konkurransesetting

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekvipasjene går program i gr B og C som i en reell konkurranse med dommer på banen.

Problemstillinger:

Utfordringer ift fravær av belønning vil kunne komme frem.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Tilgjengelig dokumentasjon

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent som instruktør og figurant.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Tilgjengelig dokumentasjon

Opplegg for evaluering:

Sluttevaluering siste dag hvor det blir gjennomgang av hver enkelt ekvipasje. Samtidig er det kontinuerlig evaluering gjennom dagene.