1692 RIK Ferdselsprøve- helg

Mål:

Gi deltakerne en innføring i hvordan man kan trene opp en hund ved å utnytte hundens naturlige atferd.
Ta for seg alle øvelsene i Ferdselsprøven(FP) og gi et godt grunnlag for videre trening av hund, rettet mot konkurranse og prøver.
Deltakerne skal etter endt kurs skal kunne delta i og bestå en Ferdselsprøve(FP).
Deltakerne skal også lære å føre hunden frem til prøve og kunne presentere seg og sin hund for prøvedommer.

Målgruppe:

Hundeeiere med hund som minimum har gjennomført valp- og unghundkurs og som er eldre enn 12 mnd. Deltagerne bør ha som et mål å delta på Ferdselsprøve(FP) etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Helgekurs som tar deltakerene gjenneom ferdselsprøve programmet og gir grunnlag for og trene videre til bestått prøve.

Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan trene opp en hund på en lystbetont måte ved å utnytte hundens naturlige atferd. Kurset tar for seg alle øvelsene i Ferdselsprøven(FP) og gir et godt grunnlag for videre trening av hund, rettet mot konkurranse og prøver. Det er en målsetting at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i og bestå en Ferdselsprøve(FP). Ferdselsprøven(FP) er inngangsbilletten til alle prøvetypene innen RIK(Regler for Internasjonale Konkurranser). Deltakerne skal også lære å føre hunden frem til prøve og kunne presentere seg og sin hund for prøvedommer.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Gjennomgang av ferdselsprøve programmet og innføring i trening på alle momenter

Stikkord:

Kontakttrening, Vesentest, "Sitt under marsj", "Springmarsj" og "Sakte marsj" Inkomst etter innkalling

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.`` Kurset gjennomføres som lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis hvor elevene også lærer å observere egen og andres hunder med tanke på feilsøking og korrigering i en gitt øvelse eller moment. Kurset prøver også å vise elevene om viktigheten av et ansvarsbevisst hundehold og et godt lederskap.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Innføring i trening på alle momenter i ferdselsprøve

Stikkord:

Lineføring, Dekk, Repitisjon av alle momenter. Gjennomgang av miljødelen av prøven

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis. Kurset gjennomføres som lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis hvor elevene også lærer å observere egen og andres hunder med tanke på feilsøking og korrigering i en gitt øvelse eller moment. Kurset prøver også å vise elevene om viktigheten av et ansvarsbevisst hundehold og et godt lederskap.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurset bygger på ”Din Hund” og ”Din Hund Fortsetter” av Sven og Gunvor K. Järverud, samt eget leksjonsopplegg med samme grunnprinsipper.

Elevene får en innføring i generelle lover og regler som du må forholde deg til som hundeeier.
I kursmappa finner man adressene til nettsidene til NKK og NSchK.

Krav til lærer/instruktør:

Det bør benyttes lærerkrefter med god faglig bakgrunn - erfaring med egen hund i konkurranser på høyt nivå og med instruktørutdannelse i regi av NKK

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NSchK Kursmodell

Opplegg for evaluering:

RIK Ferdselsprøve