1691 Blodspor- nybegynner.

Mål:

Gi deltagerne innføring i hvordan man kan trene blodspor.
Forberede hund og fører til godkjenningsprøve for ettersøk og konkuransespor.

Målgruppe:

Personer som har interesse for spor og ettersøk og personer som ønsker en enkel innføring i å gå blodspor med sin hund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori og praktisk- hvordan og hvorfor trene blodspor

Stikkord:

Presentasjon av deltagerne
Hvorfor drive med blodsportrening ?
Hva får hunden til å følge ett spor?
"Sportyper"
Utstyr.
Fremgangsmåter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og innføring i slepespor. Hundene får prøve seg på meget enkele spor.

Problemstillinger:

Hva er viktig å tenke på under trening? Hvilke utfordringer kan vi støte på?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori og praktisk- hvordan og hvorfor trene blodspor

Stikkord:

Fortsette/ repetisjon av teori fra 1. samling og legge spor for hverandre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og innføring i sporlegging, gå spor med hunden.

Problemstillinger:

Ulike treningsmetoder.
Hvordan øke/ opprettholde interesse for sporet?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Legge og gå spor

Stikkord:

Progresjon i treninga

Arbeidsform og gjennomføring:

Øke lengden/ vanskelighetsgraden på sporene. Deltagere legger spor for hverandre.

Problemstillinger:

Er sporet for enkelt/ for vanskelig?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Legge og gå spor

Stikkord:

Progresjon i treninga

Arbeidsform og gjennomføring:

Øke lengden/ vanskelighetsgraden på sporene

Problemstillinger:

Hvordan jobber de ulike hundene?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Legge og gå spor .

Stikkord:

Progresjon i treninga.

Arbeidsform og gjennomføring:

Veileder legger noen spor for deltagerne. Deltagerne legger spor for hverandre.

Problemstillinger:

Hva må jeg legge merke til hos min hund?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Konkuranse/ godkjenningsspor

Stikkord:

Progresjon i treninga

Arbeidsform og gjennomføring:

Veileder legger spor for deltagerne på forhånd,- tilnærmet konkuransespor.

Problemstillinger:

Er vi klare for prøve?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurshefte er utarbeidet av insruktør ut i fra egne kunnskaper og erfaring.

Krav til lærer/instruktør:

Veileder må ha erfaring fra sporarbeid.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Diverse bøker om blodspor og ettersøk.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema siste samling