1687 Bronsemerke- lydighet

Mål:

  • Målsetningen med kurset er å tilegne seg nok kunnskap om lydighet for å bestå Norsk Kennel Klubs Bronsemerkeprøve Lydighet.
    • Lære om NKKs regelverk vedrørende Bronsjemerkeprøve.
    • Deltakerne lærer metoder for egentrening mellom hver samling.
    • Rekruttere og skape interesse for hundesport og lydighetsgrenen.

Målgruppe:

For hundeførere med hunder som har grunnleggende lydighet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 6 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Etter utført kurs skal deltakerne kunne melde seg opp til bronsjemerkeprøve. Denne prøven inngår ikke i kursplanen, og er et tillegg for de av deltakerne som ønsker det. Dato for prøve avtales under/etter kurset. Evt. kostnad vedr. bronsjeprøven bekostes av deltaker. Alle demonstrasjoner av momenter skjer med instruktørs egen hund - IKKE med deltakeres hunder. Deltakere får tildelt NKKs regelverk vedrørende Bronsjemerkeprøve, eller tilsendt link til NKKs regelverk på internett. Dette benyttes under alle kursets praksiskvelder. Det informeres i løpet av kurset om forskjellige godkjente måter av innkalling (rett inn i grunnstilling, eller innkalling i front - for deretter å innta grunnstilling). Kurset forutsetter at ekvipasjene er motivert til, og bedriver, egentrening mellom hver samling. Under leksjoner med kun en ekvipasje på banen forutsettes det at øvrige deltakere observerer og kommer med kommentarer etter endt gjennomføring av ekvipasjen som er på banen.

Kurset består av 4 kvelder og en helgesamling.Kurset avsluttes med bronsemerkeprøve. (timene for bronsemerkeprøven er ikke tilskuddsberettiget)

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Introduksjon, hva er "å jobbe med hund"? Hvem er jeg som fører? Gjennomgang av øvelsene til bronsemerke. Regler for Bronsemerket.

Stikkord:

Regler for bronsemerket.
Grunnmomenter.
Introduksjon.
Positiv læring.
Atferdslære.
Kontakttrening.
Utgangsstilling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Gjennom atferdslære klargjøre hvordan man trener hund og kommuniserer med hunden. Vektlegger positiv innlæring.
Gjennomgang av grunnmomenter, hvilket nivå er deltakerne av kurset på.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Øving med trening

Stikkord:

Tannvisning, Kontakt ved fører, Fremmad marsj, Lineføring, Holdt, Innkalling og Ligg. Utløsning av riktig atferd.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Riktig utløsning av riktig atferd. Presisere at nye momenter er under innlæring og trenes utelukkende positivt. Diskriminering gjøres på øvelser hunden kan. Tålmodighet.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Øving med trening

Stikkord:

Kort kontroll av momentene innlært sålangt.
Førstegangspresentasjon av øvelsene sitt opp, Stå, Bli, Vendinger under lineføring, Innkallingsavslutning. Kontakttrening.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Skille mellom nyinnlæring av nye momenter og momenter som hunden nå skal mestre. Trene konsentrasjon og mentalutholdenhet.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Øving med trening

Stikkord:

Generalisering, diskriminering og kommando ord på nye øvelser.
Kontakts,konsentrasjons og møtetrening på kjente momenter.
Forberede deltagerene på hele øvelser og sammensetting av delmomenter til øvelse.
Gjennomgang av momentene Fartskifter og avslutning på Stå under marsj.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Vedlikeholde og forbedre innlærte momenter og sette disse sammen til hele øvelser. Trene med enkle forstyrrelser. Fokus på detaljer rundt Bronsemerkeprøven.Gi individuelle råd og spesialtilpasset veiledning til hver enkelt. Hva har fører lov til å si/gjøre under Bronsemerke prøven? Sette sammen delmomenter til øvelse. Viktighet av å trene momentene hver for seg og faren ved å bare trene hele øvelser.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Helgesamling, øving med trening og repetisjon.

Stikkord:

Repetisjon,feilretting og finpussing på øvelsene. Konkurransetrening.
Kommandering.
Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Konkurransetrening og finpuss før bronsemerkeprøve.
Gi individuelle råd og spesialtilpasset veiledning til hver enkelt.

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Helgesamling, øving med trening og repetisjon.

Stikkord:

Repetisjon,feilretting og finpussing på øvelsene. Konkurransetrening.
Kommandering.
Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Konkurransetrening og finpuss før bronsemerkeprøve.
Gi individuelle råd og spesialtilpasset veiledning til hver enkelt.

7. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Helgesamling, øving med trening og repetisjon.

Stikkord:

Repetisjon,feilretting og finpussing på øvelsene. Konkurransetrening.
Kommandering.
Lineføring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis med instruksjon.

Problemstillinger:

Konkurransetrening og finpuss før bronsemerkeprøve.
Gi individuelle råd og spesialtilpasset veiledning til hver enkelt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs regler for Bronsemerkeprøve.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør skal ha tidligere kurserfaringer innenfor lydighet og konkurranseerfaring fra lydighet med min. opprykk til klasse 3 lp. Dommer på bronsemerkekurset må være godkjent NKK instruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs regler for Bronsemerkeprøve Pensum for NKKs Trinn 1 og Trinn II Lydighets. Lydighetstrening i teori og praksis - Cecilie Køste, Morten Egtvedt.

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema.