1686 Mat av vårens ville vekster

Mål:

Lære å kjenne de vanligste viltvoksende grønne matplanter og viktige giftplanter.
Lære å åage enkle matretter.

Målgruppe:

Foreningens medlemmer og andre interesserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er beregnet som et helgekurs. Lørdag og søndag.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 3

Tema:

Generelt om ville planter til mat og drikke, hvor og hvordan samle inn, enkel plantekunnskap, tips om matretter.

Stikkord:

Gjennomgang av enkelte spiselige ville planter, innsamling med lærer tilgjengelig, gjennomgang av innsamlet materiale og starte tilbereding til morgendagens buffebord.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, ekskursjon, tilbereding av mat

Problemstillinger:

Hvor kan man samle og hvordan oppbevare plantene?
Hvordan kjenne plantene og evt. dobbeltgjengere? Hvilke matretter kan plantene brukes til ?

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 5

Tema:

Tilbereding av matretter, geleer og siruper fra ville vekster. Buffe med mange "ville retter". Rydding

Stikkord:

Tilbereding av mange retter, stuinger, supper, eggeretter, søte retter og teer.
Spise/smake på mat av ville planter, også geleer og sirup.

Arbeidsform og gjennomføring:

Matlaging, spise/smake, rydde.

Problemstillinger:

Hvilke matretter kan plantene brukes til?
Hvordan tilberedes disse rettene?
Hvordan smaker disse plantene når de er tilberedt i ulike retter?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Foreningen stiller med eget kompendium om planter og innsamlingstips.
Foreningen stiller med eget oppskrifthefte.

Krav til lærer/instruktør:

Plante og formidlingskunnskap

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Diverse bøker om spiselige ville vekster.

Opplegg for evaluering:

Liten test på hva innsamlede planter heter, om de er spiselige og hvilke retter de kan brukes i.