1683 Sporkurs

Mål:

  • Innlæring og videre opplæring i sporarbeid.
    • Opplæring i hvordan man legger spor i forhold til hundens (og førerens) nivå.
    • Lære terreng, luktbilde, linebruk og samarbeid mellom hund og fører.

Målgruppe:

Alle som er interessert i å lære hunden å følge menneskespor

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teoretisk og praktisk innføring i sporarbeid. Forklaring av luktbildet i ulikt terreng og værforhold. Hundene får hvert sitt spor å kartlegge videre treningsbehov.

Stikkord:

Vitring
Søksmotivasjon
Søksmønster
Hundens atferd i sporet
Sporleggerens oppgaver
Linebruk
Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk gjennomføring av spor. Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds nivå. Hundefører får opplæring i selv å legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

Forskjellige raser, forskjellig søksmønster
Luktvitring avhengig av tid, vær, terreng
Motivasjon - finne riktig forsterker
Hundeførers evne til å lese hunden
Riktig linebruk
Samarbeid mellom hund og fører

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teoretisk og praktisk innføring i sporarbeid. Forklaring av luktbildet i ulikt terreng og værforhold. Hundene får hvert sitt spor å kartlegge videre treningsbehov.

Stikkord:

Vitring
Søksmotivasjon
Søksmønster
Hundens atferd i sporet
Sporleggerens oppgaver
Linebruk
Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk gjennomføring av spor. Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds nivå. Hundefører får opplæring i selv å legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

Forskjellige raser, forskjellig søksmønster
Luktvitring avhengig av tid, vær, terreng
Motivasjon - finne riktig forsterker
Hundeførers evne til å lese hunden
Riktig linebruk
Samarbeid mellom hund og fører

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teoretisk og praktisk innføring i sporarbeid. Forklaring av luktbildet i ulikt terreng og værforhold. Hundene får hvert sitt spor å kartlegge videre treningsbehov.

Stikkord:

Vitring
Søksmotivasjon
Søksmønster
Hundens atferd i sporet
Sporleggerens oppgaver
Linebruk
Å lese hunden

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk gjennomføring av spor. Hundene får lagt ut spor etter hver enkelt hunds nivå. Hundefører får opplæring i selv å legge ut sporoppgaver.

Problemstillinger:

Forskjellige raser, forskjellig søksmønster
Luktvitring avhengig av tid, vær, terreng
Motivasjon - finne riktig forsterker
Hundeførers evne til å lese hunden
Riktig linebruk
Samarbeid mellom hund og fører