1666 Permakultur og permagrønnsaker, dagskurs

Mål:

Gi kunnskap om dyrking av flerårige, spiselige urter/grønnsaker, innsamling og bearbeiding

Målgruppe:

Alle interesserte, hageeiere, grønnsakdyrkere, økologer, vegetarianere m.fl.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er en kortere variant av 1233 Permakultur og permagrønnsaker dvs. et dagskurs

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Algeekskursjon

Stikkord:

Ekskursjon og innsamling av spiselige alger i fjæra

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon

Problemstillinger:

Artskunnskap, spiselighet, behandling av innsamla materiale

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema:

Kurs om permagrønnsaker,

Stikkord:

Flerårige, tempererte grønnsaker fra hele verden som egner seg for dyrking i Norge, etnobotanikk (dvs. historien bak plantene, hvor de kommer fra, erfaring med dyrking av etc.)

Arbeidsform og gjennomføring:

Utvida hagevandring med demonstrasjon og foredrag/fortelling om de enkelte artene. Høsting

Problemstillinger:

Praktisk kurs om flerårige grønnsaker i den "Spiselige hagen" i Malvik. Demonstrasjon av plantene, historiene bak plantene

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Høsting og matlaging/konservering bla. fermentering av grønnsaker og tang!

Stikkord:

Matlagning med vekt på fermentering av grønnsaker. Også forsøk med fermentering av tang/tare

Problemstillinger:

Hvordan oppbevare og bearbeide ferske grønnsaker.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Stephen Barstow: Around the world in 80 plants, 2014

Krav til lærer/instruktør:

Artskunnskap (plantene i hagen), viltvoksende grønne planter og (helst) alger

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Eget kursmateriale basert på foredraget "Verden rundt med 80 arter" og utkast til bok.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema fra Studieforbundet