1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert

Godkjent for 8–35 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de har kunnskap til å drive sin egen birøkt.
- Deltagerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
- Deltagerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet.
- Deltagerne skal få en god innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
- Deltagerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.
- Deltagerne skal få grunnleggende kunnskap om honningbehandling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagere som har gjennomført Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet, eller har tilsvarende forkunnskaper. Deltakere som har startet med bikuber eller ønsker å skaffe dette gjennom sesongen.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:

 • Bifolket – individ og samfunn
 • Bli kjent med bisamfunnet og kjenne igjen de forskejllige individene
 • Bli kjent med verneutstyre

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

 • Hvordan oppføre seg i bigården?
 • Ulike individer.
 • De ulike kubedelene

2. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:

 • Kubestell – oppbygging og trekk
 • Vurdere dronningens egenskaper

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

 • Lære å tolke observasjoner en gjør ved og i kuben
 • Lære rasjonelle og gode arbeidsteknikker
 • Bli kjent med metoder for notatføring
 • Vurdere bistyrke og plass
 • Vurdere gemytt
 • Planlegge avleggerprodusjon

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:

 • Sverming og svermhindring
 • Lage yngelavlegger
 • Høsting av sommerhonning
 • Sommerfôring ved trekkstopp

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

 • Vurdere bistyrke og plass
 • Kunne se tegn på svermetrang
 • Kjenne noen svermhindringsmetoder
 • Lære å lage yngelavlegger
 • Lære å lage masksukker

4. samling
TmL: 2
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:
Innføring av dronninger i yngelavlegger eller skaksverm

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

 • Kjenne metoder for dronninginnføring
 • Lære å lage skaksverm

5. samling
TmL: 5
Tema:
Praksis i bigården - vandring

Stikkord:
Vandring

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården. Transportere kubene.

Problemstillinger:

 • Sikker transport
 • Ventilasjon
 • Effektiv av og pålessing
 • Fjerning av sommerhonning og vurdering av "nistepakke" i forkant

6. samling
TmL: 2
Tema:
Praksis i bigården - kontroll

Stikkord:
Kontroll med vandrebigård

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

 • Vurdere plassutvidelse
 • Vurdere høsting
 • Vurdere nødfôring

7. samling
TmL: 5
Tema:
Praksis i bigården - høsting og innvintring

Stikkord:

 • Høsting
 • Innvintring

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis i bigård

Problemstillinger:

 • Høsting av honning og klargjøring til innvintring\ Kunne vurdere riktig plass i forhold til bistyrke
 • Første fôring
 • Kunne blande eget fôr
 • Ha kunnskap om fornuftig vinterpakking

8. samling
TmL: 3
Tema:
Honningbehandling

Stikkord:
Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori samt praksis på slyngerommet

Problemstillinger:

 • Bli bevisst på god hygiene og gode rutiner i slyngerommet
 • Bli kjent med utstyr og lære god arbeidsteknikk
 • Måling av vannprosent
 • Røring og tapping
 • Rammesortering og voksbehandling

9. samling
TmL: 4
Tema:
Høsting og honningbehandling, HMS og KSL

Stikkord:

 • Høsting
 • Slynging
 • Honningbehandling
 • Kvalitetssystem i landbruket
 • Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • Kjenne ulike metoder for å høste honning.
 • Gode rutiner i slyngerommet.
 • Hvordan behandle honning ved levering til Honningcentralen og ved egen omsetning.
 • God kunnskap om gjeldende merkekrav.
 • Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift.
 • Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift.

10. samling
TmL: 3
Tema:
Sykdom og sykdomsbehandling

Stikkord:

 • Sykdom- og sykdomsbehandling
 • De viktigste sykdommer og parasitter
 • Forebygging og behandling
 • Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter.
 • Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
 • God kunnskap om hygienisk birøkt.
 • Oppsummering av sesongen

11. samling
TmL: 1
Tema:
Bekjempelse av varoa

Stikkord:

 • Oksalsyrebehandling
 • Alternative metoder

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis i bigård - gjennomføring av oksalsyrebehandling - teoretisk demo av maursyrebehandling

Problemstillinger:

 • Kunne foreta behandling med oksalsyre

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ingarsis Birøkt. Forfatter: Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

For lærer/instruktør:
- Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
- Boken om biodling.
- Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om birøkt

Utfyllende opplysninger

Har flyttet teori inn i nybegynnerkurs del 1 og til høsten for å unngå teori om sommeren. Rekkefølgen kan endres ved behov. Vandrebiten i samling 5 kan kuttes ut hvis det er lite aktuelt med vandring i området. Da sparer en noen kurstimer i Juli som er vanskelig å få god deltakelse på.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.