1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden.
- Kurset skal gi deltagerne et faglig grunnlag for å vurdere om de ønsker å starte med birøkt.
- Kurset skal gi deltagerne kunnskap om naturens samspill, bienes plass i økosystemet, og verdien av å ta vare på insekter.
- Kurset skal gi et godt teoretisk utgangspunkt før en starter del 2 av kurset som er mer praktisk rettet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å vite mer om birøkt.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bifolket – individ og samfunn

Stikkord:

 • Biologi
 • Sosiologi
 • Naturlig årlig livsrytme
 • Dronningen og de gode hjelperne

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Video. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • Ulike raser
 • Ulike individer.
 • Arbeiderbienes ulike funksjoner.
 • Forstå individ og samfunn.
 • Forstå den naturlige livsrytmen gjennom året.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Naturgrunnlaget, utstyr, bigårdsplass

Stikkord:

 • Klima/ værforhold
 • Trekkplantene, vekstforhold, nektarproduksjon og trekkperioder
 • Egen bigårdsplass
 • Utstyr
 • Norsk mål

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Demonstrasjon av utstyr, deltagerne blir kjent med utstyret. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • Kjenne til lokale klimaforhold.
 • Hvordan påvirker været biene?
 • Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben.
 • De viktigste trekkplantene gjennom året.
 • Kunne velge en egnet bigårdsplass
 • Kjenne til norsk mål og ulikt utstyr.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Samfunnsmessige rammebetingelser, ulike honningtyper

Stikkord:

 • Økonomiske og næringspolitiske
 • Næring og organisering
 • Økologisk honningproduksjon
 • Ulike honningtyper

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Honningsmaking og diskusjon rundt ulike honningtyper.

Problemstillinger:

 • Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen, Mattilsynet.
 • Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger.
 • Kunnskap om norsk birøkt generelt.
 • Kjenne til økologisk honningproduksjon.
 • Kjennskap til kostnader og hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utsyr.
 • Kjenne til ulike typer honning.

4. samling
TmL: 3
Tema:
Kubestell – oppbygging og trekk

Stikkord:
• Utfordringer og teknikker\ • Vandring\ • Standardisering av driftsopplegg

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • De viktigste arbeidsoperasjonene fra vår til høst.
 • Kjenne til vandringsmuligheter.
 • Kunne sette opp en plan for hvordan du skal jobbe om sommeren.
 • Kunne bruke et noteringssystem for driften.
 • Hvordan sikre en god overvintring og godt grunnlag for neste sesong?

5. samling
TmL: 3
Tema:
Sverming og svermhindring, dronningproduksjon

Stikkord:

 • Svermhindringsmetoder
 • Innføring av dronninger

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

 • Kjenne forhold som påvirker sverming.
 • Ha god kunnskap om prinsippene rundt sverming.
 • Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder.
 • Ha god kunnskap om hva man skal gjøre når man finner dronningceller.
 • Kjenne til svermbehandlingsmetoder (+ regelverk for svermbehandling).
 • Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon
 • Kunnskap om hvordan føre inn dronninger.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

For lærer/instruktør:
- Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
- Boken om biodling.
- Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.