1660 NRH Figurant Lavine del 2

Godkjent for 8–35 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Kurset tar sikte på og gjøre deltakeren til gode figuranter for NRH ved vinterforhold i fjellet.
- Figuranter er en viktig ressurs, for og kunne få gode ekvipasjer i NRH.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemer på lavere nivå i utdanning, og andre deltakere som har lyst og få større kunnskap om vinterfjellet og samtidig er glade i hund.

Innhold

1. samling
TmL: 10
Tema:
Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

3. samling
TmL: 10
Tema:
Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

4. samling
TmL: 7
Tema:
Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Her vil godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder Generell del og Lavine programmet legge forutsetninger for hvordan tilretteleggingen skal gjennomføres.

For lærer/instruktør:
- Håndbok for Norskeredningshunder
- Nasjonale retningslinjer for søk i snøskred.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent Instruktør i Norske Redningshunder, eller godkjent hundefører.

Avsluttende prøve/eksamen

Opplegger vil bli fortløpende evaluert hver dag, for eventuelle justeringer i framdriftsplaner.
Del 2 av kurset vil bli splittet opp med flere lag som samtidig tilrettelegger snøskred, slik at en kan trene parallelt i forhold til selve kurset

Utfyllende opplysninger

For å kunne gjennomføre del 2 i figurantkurset, må del 1. være gjennomført

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.