1660 NRH Figurant Lavine del 2

Mål:

Kurset tar sikte på og gjøre deltakeren til gode figuranter for NRH ved vinterforhold i fjellet. Figuranter er en viktig ressurs, for og kunne få gode ekvipasjer i NRH.

Målgruppe:

Medlemer på lavere nivå i utdanning, og andre deltakere som har lyst og få større kunnskap om vinterfjellet og samtidig er glade i hund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

For å kunne gjennomføre del 2 i figurantkurset, må del 1. være gjennomført

Del 2 av kurset vil bli splittet opp med flere lag som samtidig tilrettelegger snøskred, slik at en kan trene parallelt i forhold til selve kurset

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Figurantarbeid ute med veileder i snøskred som er opparbeidet for trening av lavinehund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Figurere på overflaten og nedgravet i snøen etter gitte forutsettninger og med god ivaretakelse av HMS.
Sammen med veileder.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Her vil godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder Generell del og Lavine programmet legge forutsetninger for hvordan tilretteleggingen skal gjennomføres.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent Instruktør i Norske Redningshunder, eller godkjent hundefører.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Håndbok for Norskeredningshunder, Nasjonale retningslinjer for søk i snøskred.

Opplegg for evaluering:

Opplegger vil bli fortløpende evaluert hver dag, for eventuelle justeringer i framdriftsplaner.