1658 RIK - konkurransekurs gruppe B og C

Mål:

Gi deltakerne ny kunnskap og nye metoder til videre trening mot høyere nivå RIK B og C nivå.

Målgruppe:

Hundeførere som er interresert i, eller allerede driver med RIK

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Alle deltakere som ønsker å delta i Gruppe C må ta med lisens bevis.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori om lydighet og c-arbeid. Og instruktør vil vise eksempler i full trening med sine egne hunder.

Stikkord:

Hva kreves av fører og hund under en prøve.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning med eksempler og diskusjon. Video

Problemstillinger:

Hva kan oppstå av utfordringer under en prøve, og hvordan kan disse takles?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Gjennomgang av hvor langt hver enkelt ekvipasje har kommet, og hva det skal trenes videre på.

Stikkord:

Hva er målet til hver enkelt hundefører?
Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende. Evaluering = kartlegging og planlegging videre

Arbeidsform og gjennomføring:

Presentasjon av hver enkelt hundefører og praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hundeførers håndtering av hunden, og hundens respons på denne.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening BC

Stikkord:

Gjennomgang av forrige treningsdag. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hvordan har hundens respons fra andre dag vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?

4. samling

Timer med lærer: 6

Timer uten lærer: 2

Tema:

Hundens drifter og driftsvekslinger

Stikkord:

Gjennomgang av hundens drifter. Hvordan lese og håndtere/kontrollere hundens drifter i de forskjellige øvelsene?

Arbeidsform og gjennomføring:

Prøve ut i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding. Alt under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger:

Hunder med svake eller sterke drifter. Hunder som låser seg og/eller er vanskelig å håndtere.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Regler for internasjonale konkurranser.

Krav til lærer/instruktør:

En erfaren, godkjent instruktør (figurant) som kjenner RIK sporten godt, både som deltager og instruktør.
Må ha konkurrert på en VM.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Regler for internasjonale konkurranser. Diverse literatur om mentalitet og atferd hos hund.

Opplegg for evaluering:

Kontinuerlig evaluering og veiledning. Prøver/konkurranser.